Foto - Forsvaret - Espen Grande Tuft - for nett.jpg
Blant KS Bedrifts medlemsbedrifter finnes det mange gode kandidater til kurs i strategisk krisehåndtering. (Foto: Espen Grande Tuft / Forsvaret)
Kurs i strategisk krisehåndtering

Vil du bli bedre på krisehåndtering?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Forsvarets høgskole tilbyr kurs i strategisk krisehåndtering fra 4. - 15. mai 2020. Kurset er relevant for mange av KS Bedrifts bransjer, og ledere i våre medlemsbedrifter oppfordres til å søke. Frist: 10. februar.

KS Bedrift er bedt om å finne kandidater til kurs i strategisk krisehåndtering nr. 8 2020 blant våre medlemmer. Nåløyet er trangt og konkurransen er stor om plassene.

Likevel oppfordrer vi våre medlemsbedrifter til å fremme gode kandidater til dette kurset da medlemmene i KS Bedrift representerer bransjer som i mange sammenhenger er samfunnskritiske.

Strategisk krisehåndteringskurs

Dette kurset skal bedre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskapsutfordringer. Målgruppen er ledere og deres stedfortredere i sivil og offentlig sektor, primært på sentralt og strategisk nivå. Kurset arrangeres hver vår og går over to uker. Vårens kurs går fra 4. til 15. mai 2020.

Søknadsfrist til KS Bedrift for Strategisk krisehåndteringskurs: 10. februar

Hvordan kan du søke?

Send begrunnet søknad til KS Bedrift ved direktør for beredskap, brann og redning Øistein Gjølberg Karlsen. KS Bedrift vil deretter vurdere søknadene og sende en prioritert liste for hvert av kursene til Forsvarets høgskole.

Øistein Gjølberg Karlsen kan også kontaktes på tlf. 472 40 289