Containerskip Ankommer Oslo Havn, Foto JJ For Nett
VINN-VINN: Gods som kommer sjøveien gir også mange oppdrag for lokale sjåfører og transportfirmaer, skriver Kjell-Olav Gammelsæter i dette innlegget. Foto: Jill Johannessen

Alle tjener på mer sjøtransport

Havn

Det kan virke som et paradoks, men økt godstransport langs sjøveien betyr også flere oppdrag for norske lastebilsjåfører. 

Flere lastebilsjåfører har reagert på min kronikk «Livreddende godstransport» som nylig ble publisert i en rekke lokalaviser. I blant annet Folkebladet påstås det i et innlegg at jeg vil flytte all godstransport fra vei til sjø. Det er nok et stykke fra sannheten. Det er imidlertid et stort potensial for mer godsoverføring, og jeg mener det vil være til det beste for samfunnet.

Motstanden kan leses som en frykt for at norske sjåfører og transportfirmaer skal få mindre å gjøre. Det er to årsaker til at dette er lite sannsynlig:

  • Det fleste prognoser viser en kraftig vekst i varetransporten i årene som kommer. Det blir varer nok til alle som driver med transport.

  • Dersom mer av godset kommer med båt til Norge, vil det gi flere oppdrag for norske transportfirmaer. Varer som kommer med bil til Norge, kommer oftest med utenlandske vogntog. De har ofte dårligere utstyr og arbeidsbetingelser enn norske lastebiler. Varer som kommer med båt, blir i større grad fraktet til mottaker med lokale og regionale transportører.

Vi er enige i at fylkesveiene må prioriteres de neste årene. Det finnes imidlertid en rekke andre veiprosjekter som er langt mer tvilsomme. De siste 10-12 årene har sjøtransport blitt nedprioritert i statsbudsjettene i forhold til det som er foreslått i Nasjonal transportplan (NTP). Den siste tiden har også transportetatene selv innrømmet at dette har vært feil prioritering, og at det har bidratt til å flytte mer godstransport fra sjø til vei.  

I en tidligere kronikk i Trønderavisa skriver regionsjef Roger Melum i Norges Lastebileier-Forbund og regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag at norsk sjøtransport og lastebiltransport har felles interesser. De mener havet bør bli den vedlikeholdsfrie motorveien for frakt av gods, og så kan lastebilene ta de mange – og økende – oppdragene som vil komme i hver ende av sjøtransporten. Det gir reduserte klimagassutslipp og færre trafikkulykker.

Min kronikk er altså ikke et angrep på norsk lastebilnæring. Det er derimot et varsku for å få politikere til å prioritere sjøtransport sterkere i årene fremover. Det vil vi alle tjene på – også norske lastebilsjåfører og transportfirmaer.  

(En versjon av denne kommentaren er tidligere publisert i Folkebladet.)