Bergen Havn Foto JJ (2)
Bergen Havn jobber for å fremme miljøvennlig skipsfart både i Norge og i utlandet. (Foto: Jill Johannessen).
EPI AS måler forurensning fra skip

Bergen Havns nye selskap skal selge miljøløsning til internasjonale havner

Havn

Bergen Havns selskap EPI AS vil ut på verdensmarkedet med et system som måler hvor mye skip forurenser ved kai. Havnene som bruker systemet, kan justere prisene etter skipenes utslipp.

-Bergen Havn ønsker å være en pådriver for en mer miljøvennlig skipsfart. EPI har så langt vist seg å være et godt og nyttig verktøy for å redusere utslipp til luft fra skip som ligger til kai, sier direktør Johnny Breivik i Bergen Havn i en pressemelding.

Bergen Havn, som er medlem av Norske Havner, har i lang tid jobbet med å utvikle verktøyet Environmental Port Index (EPI) for å forstå hvordan cruiseskip som ligger til kai påvirker miljøet. EPI AS skal nå videreutvikle dette verktøyet.

-Det er stor interesse for det arbeidet vi har gjort både nasjonalt og internasjonalt. Vi mener derfor at tiden er inne for å tilby EPI til det internasjonale markedet, fortsetter Johnny Breivik.

Skip til kai får miljøscore

Verktøyet Environmental Port Index (EPI) gir det enkelte skip en miljøscore for havneoppholdet. Denne miljøscoren er basert på ting som utslipp av CO2, NOx og svovel, bruk av landstrøm, bruk av rensesystemer for avgasser og forbruk av drivstoff.

Slik får man vite hvor effektiv og miljøvennlig driften av skipet er ved kai. Havnen kan bruke denne miljøscoren for å regulere prisen for havneoppholdet. Dermed har rederiene et incentiv for å få ned utslippene.

Per i dag gir EPI miljøregnskap for cruiseskip. Men fremover vil systemet bli utviklet for flere typer skip, og for flere miljøaspekter som avfall, utslipp til sjø og støy.