iStock-591986620.jpg
Foto: iStock
Miljødirektoratet med kunnskapsgrunnlag om biodrivstoff:

Biodrivstoff i skipsfart - ny rapport lansert

Havn

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har laget et teknisk kunnskapsgrunnlag for et mulig omsetningskrav i skipsfart.

Miljødirektoratet har på bakgrunn av et anmodningsvedtak fra Stortinget vurdert muligheten for å introdusere et omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Rapporten er blant annet basert på en analyse av tekniske begrensninger for bruk av biodrivstoff i skip gjort av DNV GL. Den viser blant annet at en i det videre arbeidet med omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfarten bør være særlig oppmerksom på tekniske utfordringer ved innblanding av biodiesel som består av FAME (fatty acid metyl ester).

Les rapporten her….

Les hele saken på Miljødirektoratets hjemmesider…