Stortinget 3
Stortingsløven foran Stortinget. Foto: Jill Johannessen
NTP 2022-2033

Nasjonal transportplan bør skrotes

Havn

– Nasjonal transportplan ser ut til å bli et politisk lappeteppe som knapt henger sammen. Den regjeringen som sitter etter valget bør skrote planen og starte på nytt, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har levert sin innstilling til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 til Stortinget. Den inneholder blant annet 173 forslag fra mindretallet i komiteen. Det er ti ganger flere forslag enn ved behandling av forrige NTP i 2017, og vitner om at partiene ikke har klart å bli enige om de store linjene. 

– Dette er en fallitterklæring for demokratiet. Det er svært skuffende at partitaktiske hensyn går foran forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. Om vi har lært én ting, så er det at viktige transportplaner ikke bør besluttes nært et valg, sier Gammelsæter. 

Valgflesk

Han mener det nettopp er det forestående stortingsvalget som gjør at opposisjonspartiene ikke vil inngå kompromisser, og i stedet bruker planen til å fremme sine egne politiske luftslott. 

– Når innstillingen følges av 173 mindretallsforslag, er det åpenbart at opposisjonspartiene bare er villige til å stemme på sine hjertesaker opp mot valget, og ikke er interessert i en helhetlig plan, sier Gammelsæter.

– Partienes manglende evne til samarbeid gjør at Stortinget i neste uke må forholde seg til et lappeteppe av en plan hvor alle detaljer og valgflesk totalt overskygger den overordnede retningen.

Rammen for regjeringens opprinnelige plan var på 1.200 milliarder kroner over 12 år. Frp har tidligere varslet at de vil øke planen med 400 milliarder kroner. 123 av de milliardene skal brukes på hovedkravet om å fjerne alle bompenger, noe Gammelsæter mener vil resultere i langt mer lastebiltrafikk på veiene. 

Krever kystløft

– Sånne forslag er totalt urealistiske. Det gjør at vi ender med en plan som spriker i alle retninger, og at vi kanskje må vente til årsskiftet før vi får en endelig avklaring på mange viktige spørsmål og prioriteringer.

Norske Havner har tidligere gått inn for et kystløft, og krever at sjøtransportens andel av rammen i NTP må økes fra dagens 2,7 prosent til 5 prosent i 2025 og 7 prosent i 2029.

– Det siste året har regjeringen lagt frem perspektivmelding, klimaplan, nasjonal transportplan, maritim melding og utredninger om demografi og distriktsnæringer. Grønn sjøtransport er en fellesnevner som vil bidra til å løse mange av disse utfordringene. Økt satsing på kyst og sjøtransport kan både redusere klimagassutslipp og skape flere attraktive lokalsamfunn, sier Gammelsæter.

– Men da må politikerne være villige til å samarbeide om gode løsninger. Vi har allerede vært gjennom en politisk behandling av klimaplanen som ble et lappeteppe av sprikende politiske ønsker. Det eneste man syntes å bli enige om, var at NTP skulle bidra for å oppfylle klimaplanens ambisjoner om reduserte klimagassutslipp. Når også NTP blir en valgkampplan snarere enn en strategisk plan for fremtidig transport, begynner vi å komme farlig nær en parodi, sier Gammelsæter.