1 Foto Borg Havn.JPG
Foto: Borg Havn

Borg Havn har åpnet innovativ og miljøvennlig terminal

Havn

I Borg Havn har Nor Lines flyttet inn i en ny, grønn havneterminal. Grønne terminaler er et av flere spennende miljø- og klimaprosjekter som pågår i havna.

- Det er viktig at også havnene tar klimautfordringene på alvor. Derfor søker vi etter nye løsninger når vi utvikler tjenestetilbudet vårt, sier havnedirektør Tore Lundestad i Borg Havn.

Bygging av den nye havneterminalen gjenspeiler dette. Borg Havn har valgt å bygge terminalen i massivt tre og med 10.500 kvadratmetere blir det god plass for effektive terminaloperasjoner, fortsetter han.

- Vi har ikke valgt å bygge i tre ut fra et økonomisk perspektiv. Skal vi være det miljøvennlige transportalternativet må vi velge miljøvennlige løsninger.

-Når papirindustrien har flyttet mye av virksomheten utenlands og det er en del tømmer tilgjengelig var det naturlig for oss å bli med på pilotprosjektet som har fokus på å bruke mere massivt tre i samferdsel.

-Tilgangen på tre kan også være med å skape ny næring og det vil vi være med på. Tre er et levende materiale som har mange undervurderte egenskaper, fortsetter Tore.


Foto: Borg Havn

Elektrifisering av havna

Et annet tiltak for å redusere utslipp fra havneoperasjonene er elektrifisering av havnen.

- Havna har også investert i hybride havnemobilkraner som hovedsakelig går på elektrisitet, med diesel som reserve. Utgangspunktet for anskaffelsen har vært flere men et sterkt fokus på lavere støy har vært viktig.

-At kostnadene ved elektrisk drift av heisekran også er billigere enn drift ved bruk av diesel, og at elektrisk drift bidrar sterkt til reduksjon av klimagassutslipp fra havna, er selvfølgelig ekstra bonus, forklarer Tore.

Det neste miljøprosjektet er å se på produksjon av grønn energi.

- Borg Havn er med i flere miljørelaterte prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vi har som mål å bli selvforsynt på energi og energien skal være basert på grønn energi. Vi er allerede i gang med å ta det i bruk på nye prosjekter, sier Tore.

-Grønn energi i kombinasjon med innovative løsninger er fremtiden og nødvendig for å nå klimamålene. Gjøres dette riktig er det i tillegg god økonomi.  

Samarbeid med industri

Borg Havn har hatt fokus på å utvikle havnearealene i samarbeid med industriene. Dette har bidratt til at det er mye spennende aktivitet på øra.

- Borg Havn er en flerbrukshavn og omsetningen for næringslivet i og rundt havna er på formidable 10 milliarder kroner og det er rundt 2500 ansatte. Ved siden av skipsfarten, som er en mer miljøvennlig transport enn vei, finner vi en rekke andre miljøvennlige virksomheter på havna, sier Tore.

-Det eksporteres store mengder tømmer og det importeres og lagres trepellets som brukes av Hafslund Fjernvarme i Oslo. Vi finner gjenvinningsanlegg hvor det blant annet gjenvinnes store mengder metall.

-Snart går alle bussene i Nedre Glomma-området på biogass, avslutter Tore.


Foto: Borg Havn