Frans Timmermans
Visepresident Frans Timmermans i EU-kommisjonen la onsdag frem EUs klimapakke. Foto: Plamen Stoimenov
EUs klimapakke "Fit for 55":

En helhetlig EU-plan for å redusere klimagassutslipp

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Vi er glade for at EU har lagt frem en omfattende klimapakke. Den inneholder en rekke reguleringer som vil få stor betydning for samfunnsutviklingen fremover, sier Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner. 

Onsdag 14. juli la visepresident Frans Timmermanns fram EU-kommisjonens klimapakke «Fit for 55». Her går det frem at EU vil kutte klimagassutslipp med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Målet er å bli det første klimanøytrale kontinentet senest i 2050.

Tiltakspakken består av 12 deler, og blant tiltakene er et forslag om å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035. I tillegg stilles det nye krav til utslipp fra fly, skip og nye bygninger.

Omfattende

– Det er en omfattende pakke EU-kommisjonen har lagt frem, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

– Selve planpakken er på over 1000 sider og inneholder en rekke forslag til regulering som for eksempel det mye omtalte direktivet for alternative drivstoffer (AFID).

For å unngå for mange nasjonale tilpasninger, er dette omgjort til en forordning av kommisjonen. Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) inneholder konkrete tiltak knyttet til innføring av mer klimavennlige drivstoff.

– For eksempel er hovedregelen at det skal være landstrøm tilgjengelig i alle havner i det transeuropeiske transportnettet (TEN-T) i 2030. Videre innføres det sanksjoner i form av bøter for de skip som ikke kan koble seg til, sier Litsheim.

– I tillegg foreslås det å oppheve dagens skatteunntak for marint fossilt drivstoff. Dette er et viktig grep for å fremskynde en mer klimavennlig utvikling av skipsfarten, sier han.

EU-kommisjonen foreslår også endringer i Direktivet for fornybar energi (REDIII). Målet er at 40 prosent av all energibruk skal komme fra fornybar energi.

Transport sterkt berørt

– Transport er et område som vil bli sterkt berørt av dette, og kommisjonen foreslår jo et forbud om salg av fossildrevne kjøretøy etter 2035. I Norge har vi en politisk målsetning om at det ikke skal selges annet en nullutslipps personkjøretøy i 2025. Norge er inntil videre i front i verden når det gjelder elektriske biler, men EU vil med denne pakken sette fart på elektrifiseringen av kjøretøyene, sier Litsheim.

Han maner pakken består av en rekke tiltak og reguleringer som vil være gjenstand for «tautrekking» mellom EU-institusjonene.

– Det vil skje tilpasninger og justeringer gjennom forhandlinger mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet. Her vil vi se at parlamentet nok ønsker å gå lenger, mens de ulike medlemslandene (Rådet) nok ønsker å holde litt mer igjen.

– Likevel vil denne pakken som nå er lagt frem ha stor betydning for den videre samfunnsutviklingen i Europa fremover. Alternativet vil være en klode som blir varmere og varmere, med de konsekvensene det vil ha for menneskeheten sier Litsheim.