Havnerollen I Endring Foto Kerensa Pickett Unsplash For Nett
Havnene må innstille seg på fremtiden. Norske Havner lanserer derfor rapporten «Havnerollen i endring». (Foto: Kerensa Picket / Unsplash)
Norske Havners fagseminar 21.-23. september

Er havna klar for endringene som kommer?

Havn

Rapporten «Havnerollen i endring» tar for seg driverne som vil prege havnenes potensiale og hverdag i fremtiden. Vi lanserer den på vårt fagseminar i Trondheim 21. – 23. september.

Havnene møter andre forventninger enn før, fra så vel folkevalgte som brukere og innbyggere. I tillegg er sjøtransport blinket ut som et satsingsområde for å skape fornybarsamfunnet.

Norske Havner har derfor utarbeidet rapporten «Havnerollen i endring» som analyserer driverne bak havnenes nye rolle.

  • Politiske drivere omfatter blant annet myndighetenes konsesjoner, krav, forskrifter, lovbestemmelser og rettspraksis – både på nasjonalt og europeisk nivå. Kystverkets ansvar, Nasjonal transportplan (NTP) og ordninger for godsoverføringer er nøkkelbegreper.

  • Økonomiske drivere har mye å si for å utvikle infrastruktur og næringsaktiviteten. Mye av dette påvirker sjøtransporten og havnedriften på en indirekte måte.

  • Sosiokulturelle drivere omfatter blant annet befolkningsveksten, holdningsendringer blant kunder og forbrukere, demografiske endringer, urbanisering, globalisering og endringer i livsstil.

  • Teknologiske drivere vil skape muligheter for automatisering, bruk av (stor)data, og hvordan man kan omskape verdier.

  • Klima- og miljømessige drivere handler om samfunnets holdninger. Internasjonale forventninger og avtaler styrer mye av de nasjonale myndighetenes innsats.

  • Juridiske og regulatoriske drivere er følger ofte EU-prosesser påvirker Norge gjennom EØS-avtalen. Nøkkelbegreper er konkurranse på like vilkår, den nye havne- og farvannsloven og skatt.  

Få med deg lanseringen og debatten på Norske Havners fagseminar i Trondheim den 21.-23. september. Les mer og meld deg på.