Annaleena Mäkilä Foto ESPO (3)
Annaleena Mäkilä har frem til nå vært administrerende direktør for Det finske havneforbundet (Suomen Satamaliitto). (Foto: ESPO).
Den europeiske havneorganisasjonen

ESPO får kvinne til rors

Havn

Finske Annaleena Mäkilä blir første kvinne som inntar lederposisjonen i den europeiske havneorganisasjonen ESPO.

- Det var på generalforsamlingen 10. november 2020 at Annaleena Mäkilä ble enstemmig valgt som ny leder av ESPO, sier Arnt-Einar Litsheim. Hun blir den første leder fra Norden og den første kvinnelige leder.

Generalforsamlingen (GA) i den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) ble avholdt digitalt. Foruten en rekke orienteringer om arbeidet i ESPO var det valg av ny leder og to nestledere som var hovedsaken på høstens GA.

- Norske Havner har siden 2016 arbeidet for å få Annaleena som styreleder, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim. - Det var derfor gledelig at en enstemmig GA fulgte opp dette ved å velge Annaleena som styreleder de neste to årene.

Annaleena er finsk og er daglig leder av den finske havneorganisajsonen. Hun overtar etter Eamonn O’Reilly fra Irland, som har vært leder de siste 4 årene. Hun får med seg Zeno D’Agostino (President of the Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea) og Daan Schalck (CEO of North Sea Port).

- En av de store oppgavene fremover for ledertrioen og ESPO vil være å følge opp EUs transportstrategi som kommisjonen legger fram den 9. desember 2020, avslutter Litsheim