Cargo krediter Frans Van Heerden.jpg
Foto: Frans van Herden

EUs langtidsplan for transportområdet

Havn

-EU-kommisjonen vil legge frem en ny strategi for transportområdet innen utgangen av 2020. Dette vil skje under tysk ledelse, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim.

-Den europeiske havneorganisasjonen (ESPO), som vi er medlem av, er i full gang med å utforme havnene i Europa sitt ståsted, legger Litsheim til.

EU-kommisjonen har varslet at de iverksetter arbeidet med å få på plass en ny strategi innenfor transportområdet før utgangen av 2020. Arbeidet vil pågå når Tyskland leder arbeidet i kommisjonen. - Videre vil arbeidet skje parallelt med at EU arbeider med en «Recovery Plan» for å møte konsekvensene av COVID-19, sier Litsheim.

Hovedkonklusjonen fra evalueringen av dagens «hvitbok» var at en ikke hadde nådd målsetningen om «modal shift». Det er derfor god grunn til å tro at EU kommisjonen vil bruke sterkere virkemidler for å få mer gods over fra vei til sjø, bane og innenlands vannveier. EUs veikart for fremtiden (Green Deal) er oppløftende i så henseende.

- Norske Havner vil bidra aktivt inn mot dette arbeidet gjennom sitt medlemskap i ESPO.  Arbeidet i EU vil til de grader legge føringer på hva som blir norsk transportpolitikk etterpå, sier Arnt-Einar Litsheim.

-Den varslede europeiske satsningen på en strategisk og helhetlig tilnærming til transportsektoren må følges opp også i det norske arbeidet med Nasjonal transportplan for 2022-2033, sier Litsheim. Det blir viktig at beslutningstakerne i Norge ser til det arbeidet som skjer i Europa og at vi får en strategisk, helhetlig og bærekraftig NTP, sier Litsheim. Transportmiddelfordelingen vil være et sentralt element her, avslutter han.