fyrlykt01.jpg
Foto: iStock
Statsbudsjettet 2019:

Får vi et sjøsalt budsjett neste år?

Havn

Norske Havner og KS Bedrift Havn forventer et godt kystbudsjett når statsbudsjettet for 2019 fremlegges førstkommende mandag.

Pilen for norsk økonomi har de siste årene pekt i riktig retning. Med lav ledighet og bedring av norsk økonomi er det forventet og varslet at årene med ekspansive budsjetter erstattes med et strammere budsjett for 2019. Handlingsrommet blir med andre ord trangt, oljepengebruken reduseres og store reformer vil legge beslag på mye av budsjettmidlene.

Finansminister Siv Jensen kommenterte til Dagbladet før siste runde i regjeringens budsjettforhandlinger at det i tillegg til investeringer i forsvar, beredskap, sykehus, sykehjem og skoler, vil bli brukt mer penger på jernbane og vei i tiden fremover.

-Artikkelen fortsetter under bildet - 


Finansminister Siv Jensen Foto: Rune Kongsro

Regjeringen har videre vært klar på at de vil fortsette fokuset på å reformere, effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor. Det er med andre stor spenning knyttet til regjeringens prioriteringer når forslaget til statsbudsjettet for 2019 fremlegges førstkommende mandag, 8. oktober.

Mange behov, begrensede midler

- I et samferdselsperspektiv er det selvfølgelig et ønske om at regjeringen vil oppfylle alle sine forpliktelser i gjeldende NTP. Og for havnene er det særlig viktig at den lekkede tilskuddsordningen for effektive havner blir etablert, sier direktør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner, og fortsetter: samtidig kommer vi ikke utenom at det blir kamp om budsjettmidlene.

I behandling til av Nasjonal transportplan 2018-2029 var opposisjonen, ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, bekymret over at planen ikke i stor nok grad drøftet det økonomiske handlingsrommet som offentlige budsjetter vil ha fremover. De viste til at satsningen i NTP og opptrappingen i forsvarsforliket ville ta store deler av det økonomiske handlingsrommet i årene som kommer.

- Med dette bakteppet er det mye som tyder på at vi ikke forvente at budsjettet for 2019 vil være i stand til oppfylle alle forpliktelser i gjeldende NTP. Likevel er det slik at penger brukt på å styrke sjøtransporten er samfunnsøkonomisk lønnsomt bl.a. Fordi det reduserer veislitasjen, avslutter Litsheim.

Moderat kystbudsjett?

Vi i Norske Havner og KS Bedrift Havn opplever at tidligere års reduserte budsjetter for kysten og kraftige satsning på veiinfrastruktur har gitt rom for økningen i lastebiltrafikken. Mens budsjettene til veiformål økte med over 25 prosent prosent fra 2015-2017 har kystbudsjettet blitt kuttet med over 6 prosent i tilsvarende periode.

- Skal vi nå målet om godsoverføring, må det satses på sjøveien. Det er ikke rart at lastebilen har vunnet markedsandeler når regjeringen har satset såpass mye mer på asfalt enn infrastruktur som er nødvendig for å realisere ambisjonen om godsoverføring til sjø, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn. Han legger til at; Norske Havner og KS Bedrift Havn forventer at kystbudsjettet for 2019 vil legge til rette for utvikling av sjøveien også gjennom andre viktige tiltak som god veitilknytning til havn og veiprising.

Et godt kystbudsjett vil skape vekst og utvikling

Norske Havner og KS Bedrift Havn mener det nå er på tide at regjeringen vender blikket mot havet og satser på sjøtransport i Statsbudsjettet for 2019. Først og fremst er det viktig at Kystbudsjettet legger til rette for å utvikle sjøveien. Videre vil en etableringen av tilskuddsordning for effektive havner kunne bidra til å realisere nye prosjekter som stimulerer til økt utnyttelse av vår bredeste, grønneste og sikreste motorvei.

Vi håper lekkasjen fra regjeringen om investeringsmidler til havn også er et signal om at regjeringen tross strammere budsjetter vil være med på denne seilasen, for havnene blir viktige fremover og det vil lønne seg!