iStock-181895339.jpg (1)
Foto: iStock
Rapport:

Flere kystrutehavner kan tilby landstrøm og lading i 2021

Havn

ZERO har sammen med Norske Havner og KS Bedrift Energi, Rederiforbundet og Energi Norge kartlagt mulighetene for utrulling av landstrøm og ladestrøm i kystrutehavnene.

Fra januar 2021 skal de nye kystruteskipene betjene kystruta. De nye skipene er «plug in hybrider» som både kan ta landstrøm for å dekke «hotelldrift» mens skipene ligger til kai, samt lade batterier om bord.

Målet med kartleggingen er å bidra til at havnene skal kunne være klare til å levere strøm til kystruteskipene når de klapper til kai i 2021. Kartleggingen viser at en rekke havner kan tilby både landstrøm og lading i 2021.

Det vil være behov for betydelig investeringer i lade og landstrømsannlegg i mange kystrutehavner. Dersom ladeanlegg skal stå klare i tide er det vesentlig at alle relevante havner og nettselskap så raskt som mulig får utredet utbyggingsbehov og kostnader.

Kartleggingen viser at god kommunikasjon mellom nettselskap, rederi og havn er helt avgjørende både for å rekke å få anlegg klare til 2021, og for å unngå feilinvesteringer. Videre påpekes det at det er behov for samordning, informasjon og kompetanseoverføring mellom havn, rederi og nettselskap.

Les rapporten her…