P1000542[1469]

Fornøyd med flere hurtigruteavganger

Havn

Norske Havner har jobbet iherdig for flere avganger for Hurtigruten.
– Vi er godt fornøyde med at det blir fem skip som seiler fra januar 2021, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Hurtigruten er en svært viktig transporttjeneste for norske kystsamfunn, spesielt nord i landet. Den frakter elever til skolen og pasienter til sykehuset, den sørger for at mat og medisiner kommer inn, og at råvarer og foredlede produkter sendes ut.

– Hurtigruten er en livsnerve langs kysten, og har et helt spesielt samfunnsansvar ved å sikre bosetning og næringsliv over hele landet. Derfor har vi jobbet mye for å få flere avganger enn dagens to skip som har gått på en forkortet distanse mellom Bodø og Kirkenes, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Fra januar 2021 vil det gå fem skip som er innom samtlige destinasjoner fra Bergen til Kirkenes.

– Vi har jobbet for seks skip på hele strekningen, men vi tar likevel dette som en seier. Selv om det ikke blir anløp hver dag, blir det en god og forutsigbar løsning som igjen binder kysten sammen. Dette er viktig for godstransport og beredskap – og generelt for folk og lokalsamfunn. Koronapandemien har vist hvor viktig Hurtigruten er for en rekke kystsamfunn, sier Gammelsæter.

12. oktober ble det bestemt at Hurtigruten kun skulle seile strekningen Bodø-Kirkenes med to skip.

­– Det var ingen god løsning for kystruten. Derfor har vi jobbet mye for å finne en bedre løsning, og Norske Havner har hatt en ganske intens høst med telefoner og møter med både Stortinget og Samferdselsdepartementet. I tillegg har mange av våre medlemmer gjort en strålende innsats ved å legge til rette for økt aktivitet i havnene og vist hvor viktig Hurtigruten er. Summen av dette engasjementet langs kysten har nok bidratt til at vi over nyttår for en mye bedre løsning, sier Gammelsæter.

Han vil også takke alle politikere som har engasjert seg i saken – både lokalt og nasjonalt.

– Til syvende og sist er det de som tar de endelige avgjørelsene og må gjøre de nødvendige prioriteringene. Det har vært stort engasjement i både posisjon og opposisjon, og nå tror vi det er blitt en løsning som sikrer kystsamfunnenes behov, samtidig som det ivaretar smittevernberedskapen, sier Gammelsæter.