Containerskip Ankommer Oslo Havn, Foto JJ For Nett
Sjøfrakt er avgjørende for å nå Norges klimamål. (Foto: Jill Johannessen).
Forslag til statsbudsjett 2021

Fortsatt stø kurs i feil retning for sjøtransporten

Havn

- I statsbudsjettet får sjøtransporten mye god omtale, men det hjelper lite når det ikke er noe reelt skifte på tiltakssiden. Slik sett blir dette fortsatt stø kurs i feil retning, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Det positive er den satsingen som det fortsatt legges opp til i forhold til å redusere utslippene fra sjøtransporten. Her er Norge langt fremme og det viser jo at når det satses så får en til resultater. - Bare så synd at en ikke får til den samme satsingen for gods på sjø, legger Gammelsæter til.

Her finner du Norske Havners høringssvar om forslaget til statsbudsjettet 2021

Et budsjett for flere lastebiler

Vi vet at prognosene viser en betydelig vekst for godstransport i årene som kommer. Og fortsetter vi med den samme politikken som i dag vil den store veksten komme på lastebil. Vi tror ikke det er noe godt valgflesk å «servere» enda flere lastebiler på veiene i årene fremover. Ikke minst når en vet at mye av veksten vil komme langs kysten der det ofte er dårlige veiforbindelser. Det bør det derfor komme helt andre tiltak i den nye transportplanen som skal vedtas neste år. 

Klima og miljø

Innen 2030 skal vi redusere klimautslippene fra transport med minst 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor. Totalt står transport for 55 prosent av slike ikke-kvotepliktige utslipp. Det er derfor ikke nok med noen elektriske lastebiler – vi må flytte mer av godstransporten fra vei til sjø.

Sjøtransport har allerede langt lavere utslipp, og ny teknologi vi sørge for å redusere det ytterligere de neste årene. Vi er inne i tiåret der vi enten lykkes eller mislykkes, når kommer krafttakene for å lykkes?

Næringsutvikling

Havnene er navet i næringsutviklingen mange steder langs kysten. I regjeringens nye havstrategi, «Ny vekst, stolt historie», siterer de OECD som anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien innen 2030. Her ligger det altså enorme muligheter.

Men dersom man skal hente ut potensialet i havet, trenger man også effektive og miljøvennlige havner. I så måte er tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner viktig. Men når en ser på effekten den har burde det være mulig å styrke ordningen ytterligere.  

Arbeidsplasser

Mange havner har gode investeringsplaner som de venter på å få realisert. Samtidig kan mye gjøres i sjøveiene (farledene) og på fylkesveiene inn til havnene. Sammen kan disse investeringene bidra til en mer forutsigbar og effektiv transportkjede langs den klimavennlige sjøveien. Og skape nye grønne arbeidsplasser i levende lokalsamfunn langs hele den langstrakte norske kysten.

Vil opposisjonen rydde opp?

Norge er i en nedgangskonjunktur, og vi må investere i nye arbeidsplasser på både kort og lang sikt. Nedgangskonjunktur og en slakk økonomi gir gode muligheter for ekstra investeringer i infrastruktur. Samtidig er kyst allerede underfinansiert med over to milliarder kroner i forhold til det man har lagt opp til i Nasjonal transportplan (NTP).

Kan vi håpe på at opposisjonen i Stortinget tar ansvar og styrker budsjettet for havn og sjøtransport for 2021?

Vår store oppfordring til de som skal forhandle budsjettet på Stortinget er: Sats på sjøtransporten og styrk kystbudsjettet! Det vil betale seg både for miljø, klima og i reduserte infrastrukturkostnader.