Forurenset Sjøbunn Foto Tim Mossholder Unsplash Nytt Snitt
Forurenset havbunn er en utfordring mange steder langs norskekysten. (Foto: Tim Mossholder / Unsplash)

Forurenset sjøbunn – et lokalt eller nasjonalt problem?

Havn

NFKK, Norske Havner og Samfunnsbedriftene inviterer 1. mars til webinar om forurenset sjøbunn, fra 10.00 til 11.30. Vi stiller spørsmålet om dette er et lokalt eller nasjonalt problem. 

Behovet for opprydding i forurenset sjøbunn er stort. Utslipp fra blant annet industri, skipsverft, avløp og avrenning fra avfallsfyllinger over mange år, har ført til at sjøbunnen i norske havne- og kystområder har blitt til dels svært forurenset.  

Stor jobb

Det er behov for en stor oppryddingsjobb som både er kostnads- og ressurskrevende. Vi må hindre at miljøgifter spres og påvirker sjølevende planter og dyr. 

Myndighetene prioriterer derfor å rydde opp i havner og fjorder der sjøbunnen er mest forurenset, og har prioritert 17 kyst- og havneområder der forurensningen er spesielt høy.  

I Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) og Norske Havner jobber vi systematisk for å oppfylle FNs bærekraftsmål, og slik vi ser det er mål nummer 14 – Livet i havet – et underkommunisert mål.  

stortingsmeldingen om FNs bærekraftsmål som er til behandling i Stortinget, nevnes det bare såvidt at «mengde plastavfall, på strender, i havhestmager og på sjøbunnen» kan være et mulig nasjonalt målepunkt.

Hva kan gjøres?

På webinaret spør vi myndighetene om hva de har gjort og hva de kommer til å gjøre fremover, vi spør ordførerne hva de trenger, og vi gir en grundig juridisk vurdering av dagens utfordringer ved opprydding på sjøbunnen.

Du møter blant annet seksjonsleder Kari Holden fra Miljødirektoratet, miljørådgiver Vidar Ellefsen i Advansia, partner Kristian Brandt i advokatfirmaet Hjort og ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune. I tillegg skal stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V), Marianne Sivertsen Næss (Ap) og Rasmus Hansson (MDG) diskutere hva som kan gjøres.

MELD DEG PÅ WEBINARET