Uranus 07.09.2009 1

FrP har lyttet til Norske Havner

Havn

- Det er tydelig at FrP har lyttet til Norske Havner når de har laget sitt alternative budsjett. Det er bra! Det viktige nå er at de også får gjennomslag i budsjettforhandlingene, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

Mandag la FrP frem sitt alternative budsjett. Det interessante med et slikt budsjett er at det sier noe om hva budsjettforhandlingene med regjeringspartiene vil handle om.

I FrP sitt budsjettforslag legges det frem forslag til styrking av både sjøsiden og veisiden til havn. I tillegg legges det inn penger til et bedret Hurtigrutetilbud med 108 millioner kroner.

Før helgen sendte styreleder i Norske Havner, Halvard Aglen, brev til FrP om viktigheten av å løfte sjøtransporten i budsjettforhandlingene. Han påpekte at skal en få resultater må en investere. For sjøtransporten har investeringene vært alt for lave de siste årene og viste til de mange gode sidene   sjøtransporten har for samfunnet:

  • Det er viktig for næringsutvikling og arbeidsplasser
  • Det bidrar til å redusere slitasje på infrastruktur og gir færre ulykker
  • Det er viktig for de klima- og miljøforpliktelsene Norge har

Brev til FrP kan leses her

Nettolønnsordning

Regjering la i sitt budsjettforslag frem en reduksjon i nettolønnsordningen som har skap store reaksjoner i maritim næring. FrP legger i sitt budsjettforslag frem forslag om å opprettholde gjeldende ordning. Dette vi nok også bli en sentral sak i forhandlingene.

- Vi skulle gjerne sett at det ble satt av flere midler for å styrke sjøtransporten, men det er mye her som går i riktig retning. Så er det å håpe at regjeringspartiene og FrP blir enig om mange av de forslagene som er lagt på bordet, avslutter Gammelsæter.

Forslaget til FrP kan leses her.