cargo-cargo-container-city- justert for nett.jpg
Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart

Grønn skipsfart trenger sterkere lut

Havn

– Det er ikke noe galt med regjeringens ambisjoner for grønn skipsfart. Men vi hadde forventet sterkere lut blant tiltakene, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske havner.

Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for grønn skipsfart. Målet er å halvere utslipp av klimagasser fra sjøfart og fiske innen 2030.

– Vi kutter utslipp hjemme og styrker næringen. Og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt, sa statsminister Erna Solberg (H) om handlingsplanen da den ble lagt fram torsdag.

Ikke imponert

Gammelsæter er imidlertid ikke imponert over tiltakene.

– Regjeringen har en rekke gode intensjoner. Men det er vanskelig å vite hvordan de skal nås. Ikke minst innenfor den timeplanen regjeringen legger opp til, sier Gammelsæter.

Regjeringen vil blant annet ha en flåtefornyelse i nærskipsfarten. De vil bygge infrastruktur for nullutslippsløsninger på land. Og de ønsker utslippsfrie havner i 2030. 

Direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi mener grønn omstilling i skipsfarten er avhengig av omstilling i hele verdikjeden:

– Elektrifisering med land- og ladestrøm vil på kort sikt være en betydelig del av omstillingen. På dette området er planen så godt som innholdsløs. Hvis regjeringen skal nå sine mål, trengs det bedre rammebetingelser. Dette gjelder spesielt fremføring av fornybar kraft til skipsfarten i hele verdikjeden, sier Strand.

Gir og tar

Gammelsæter stiller seg undrende til at regjeringen vil bruke incentivordninger for å redusere utslipp fra godstransporten langs kysten. 

– Da er det merkelig at de nylig kuttet 77 millioner kroner til godsoverføring fra vei til sjø, sier han.

Det er likevel noen positive ting i handlingsplanen.

– Dette gjelder for eksempel fortsatt satsing på Grønt skipsfartprogram. Det har blant annet vært viktig for å få differensiering av havneavgifter for cruisetrafikk, sier Gammelsæter.