Arendalsuka 2019

Grønn transport i det blå

Havn

Å ferdes langs norske veier er en risikosport, men må det være slik? Det fins miljøvennlige alternativer for godstransport langs sjø og jernbane, så hvorfor tar ikke politikerne grep? KS Bedrift tar debatten under Arendalsuka.

Tungtransport er involvert i hver tredje dødsulykke på norske veier, står for 90 prosent av veislitasjen og 70 prosent av helseskadelige utslipp i storbyene. Samtidig viser beregninger at tungtransport langs norske veier vil øke dramatisk de neste årene. Likevel, klarer ikke politikerne å følge opp sitt eget vedtak om å flytte mer godstransport fra vei til sjø og bane. KS Bedrift tar debatten under Arendalsuka; hva skal til for å utnytte mer miljøvennlige løsninger langs sjø og jernbane? 

Under KS Bedrifts arrangment Grønn transport i det blå under Arendalsuka får du først den store transportsamtalen mellom kystdirektør Einar Vik Aarset, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud. Deretter blir det politisk debatt med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), Lasse Kristoffersen i Rederiforbundet og stortingsrepresentantene Bjørnar Skjæran (Ap), Siv Mossleth (Sp) og Jon Gunnes (V).


Tid og sted: 13. August kl. 11.00-12.00, fullriggeren Sørlandet, Pollen i Arendal (Fellesarr. med Kystverket, Jernbaneverket og Vegdirektoratet).

Se også: https://www.facebook.com/events/860339020991016/