GKP.png
Foto: Grønt Kystfartsprogram
Klima- og miljøvennlig sjøtransport

Grønt Kystfartsprogram inviterer til topplederdebatt

Havn

Nye klimakrav i skipsfarten – verdens beste forretningsmulighet. Hvordan skal Norge vinne kampen om markedsandelene?

Norsk maritim næring har lenge forstått betydningen av grønn konkurransekraft og er derfor godt posisjonert internasjonalt. Nå har IMO vedtatt at utslippene fra shipping skal halveres innen 2050. Det betyr at et stort internasjonalt marked for grønne løsninger snart vil være en realitet.

Hvordan kan norske myndigheter og norsk maritim næring etablere tiltak slik at det grønne skiftet kan skje på en effektiv måte, som også gir Norge økt konkurransekraft, verdiskaping, sysselsetning og eksport? Dette er det interessante og kompliserte spørsmålet topplederdebatten vil adressere.

Til denne debatten inviterer vi politikere, politiske rådgivere, representanter for media, næringsliv, forskning og miljøorganisasjoner.

Mer informasjon finner dere her…