Facebook Coverphoto Image 820X312 Et Hav Av Bokma L Profiloptimalisert 1536X585
- Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger, skriver WWF på sine nettsider.
Årets TV-aksjon på NRK:

Havnene bidrar! – Et hav av muligheter

Havn

Styret i Norske Havner har vedtatt å støtte årets TV-aksjon med 10 000 kroner. Styret oppfordrer også medlemmene til å støtte aksjonen økonomisk, ved å rekruttere elektroniske bøssebærere eller på andre måter som fremmer saken.

18. oktober går årets TV-aksjon på NRK av stabelen. Det er WWF som har fått årets aksjon «Et hav av muligheter», som handler om plastforsøpling i havet. Årets TV-aksjon er således også nært knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 14 som er «livet i havet».

Midler fra årets TV-aksjon skal bidra med konkrete tiltak der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. WWF skal gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer bekjempe plast i havet og redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.

Som havner er aktiviteten knyttet til havet og slik sett er dette en aksjon som havnene også har en «aksje» i. Havnene har de siste årene blitt mer miljøbevisste og gjør i dag konkrete grep for å bedre marint miljø. Mange havner bidrar på ulike måter til et rent hav, eksempelvis gjennom å bistå i ryddeaksjoner i skjærgården med mål om å hente og samle inn marint avfall. I tillegg har flere norske havner inngått samarbeid med ulike dykkerklubber for å plukke opp marint avfall fra sjøbunnen.

Havnene har engasjert seg i årets TV-aksjon og kommer til å bidra på ulike måter. Blant annet gjennom å donere penger og rekruttere digitale bøssebærere, eller som Tromsø Havn som eksempelvis skal donere 50 kroner pr anløp i havna fra perioden 1. til 18. oktober.

Tromsø Havn støtter «Et hav av muligheter» og flere havner i Norge følger etter (Bilde fra tromso.havn.no)
Tromsø Havn støtter årets TV-aksjon -, og flere havner i Norge følger etter (Bilde fra tromso.havn.no)

Tromsø Havn har utfordret flere andre havner til å ta del i prosjektet, og oppfordrer flere havner til å bli med på prosjektet og utfordre ansatte i havnene om å bli digitale bøssebærere.

Avfallshåndtering i havn på agendaen

God avfallshåndtering i havn er et viktig bidrag til å redusere plast i havet. 29. oktober arrangerer Norske Havner webinar om avfallshåndtering i havn. WWF, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og flere havner vil dele erfaringer rundt avfallsplaner og avfallshåndtering. Se her for mer info og påmelding.