Linda Mortensen Midtbo
Linda Mortensen Midtbø er hamnesjef Florø hamn KF/ Alden hamneområde.

Havnene trenger større mangfold

Havn

Blant Norske Havners medlemmer er ca 70 prosent av de ansatte menn. I ledelsen er det også svært mannsdominert. I åtte av ti bedrifter er minst 70 prosent i ledergruppene menn.

En undersøkelse gjennomført av Samfunnsbedriftene, der nærmere 200 medlemsbedrifter har svart, viser at 30 prosent av medlemsbedriftene har ledergrupper som utelukkende består av menn. Samtidig har 10 prosent av medlemmene kun kvinner i toppledelsen.

- Heldigvis har styrene en bedre sammensetning. I over halvparten av bedriftene er det faktisk like mange eller flere kvinner, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Svært mannsdominert

Selv om havnene er mannsdominert både på toppen og blant de ansatte, har tre av fire havner mål for kjønnsbalanse.

- Det er behov for at hamnene arbeider meir med mangfald. Eg meiner bestemt det både vil styrke verksemda og betre arbeidsmiljøet. Gjennom Kvinner i Samfunnsbedriftene er eg vorten medveten om at ein i rekrutteringsprosessar kan ta enkle grep som gjer stillingane meir attraktive for til dømes kvinner, seier hamnesjef Linda Mortensen Midtbø.

- Vi har  sett at mange kvinner har blitt havnesjefer de siste årene. Samtidig må vi erkjenne at endringene når del gjelder kjønnsbalansen ikke går raskt nok. All ny forskning viser at mangfold styrker bedriftene. Derfor vil jeg anbefale havnesjefene om å melde seg på webbinar-serien til Samfunnsbedriftene om mangfold. Det kan rett og slett lønne seg, avslutter Gammelsæter.

Webinarserie om mangfold

Samfunnsbedriftene inviterer til tre webinarer der vi retter søkelyset mot hvordan vi kan bidra til mer mangfold i virksomhetene. Det blir en webinarserie delt opp i tre runder, hver på en og en halv time, med viktige tema for likestilling og mangfold.

Du får høre Idar Kreutzer, Loveleen Brenna og Rune Bjerke snakke om hvordan mangfold kan styrke din bedrift. Oppstart er 1. desember.

Bli med og vær en bidragsyter til positiv endring i din egen virksomhet.

Les mer om webserien og meld deg på