Foto Ben Koorengevel, Unsplash For Nett
Bruk av grønn energi og ny teknologi er viktige felt når havnene skal utvikle tilbudet sitt. (Foto: Ben Koorengevel/Unsplash).
Norske Havners fagnettverk

Havnenes fagnettverk er nå i gang med arbeidet sitt

Havn

Vi har nå gjennomført oppstartsmøter med alle fagnettverkene. Selv om fagseminaret i juni er avlyst, vil det være nok av faglige aktiviteter å ta tak i. Fagnettverk for maritim infrastruktur og sikkerhet har allerede deltatt aktivt i håndtering av flere høringer.

Norske Havner har fire faglige nettverk. Et for smarte og grønne havner, et for rammebetingelser og godsoverføring, et for maritim infrastruktur og sikkerhet og et for kommunikasjon og samfunnskontakt (se faktaboks).

- Det er nå gjennomført oppstartsmøter og noen nettverk har allerede hatt møter. Fagnettverkene vil ha en kontaktperson i administrasjonen. Det er veldig gledelig at fagnettverkene nå er i gang med sitt arbeid, sier Arnt-Einar Litsheim. - De utgjør en viktig grunnkapital i Norske Havner, legger han til.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Terje Meisler leder Fagnettverk for smarte og grønne havner.

Terje Meisler uttaler:

"Jo, det vi så etter forrige møte er at det skjer utrolig mye spennende innen temaet grønne og smarte havner. Det blir derfor viktig å dele gode ideer, og både gode og mindre gode erfaringer man har gjort. Det er også flere muligheter nå til å søke på ulike prosjekter, og her må vi være med å initiere til gode partnerskap. Også fra dette arbeidet må vi dele kunnskap. Det blir derfor viktig å få til gode digitale møteplasser, før vi kan ha vanlige fysiske møter."

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Katrine Brede Didriksen leder Fagnettverk for martim infrastruktur og sikkerhet.

Katrine Brede Didriksen uttaler:

"Jeg håper og tror at vårt nettverk kan bidra til god erfaringsutveksling av problemstillinger og utfordringer de ulike havnene står ovenfor. Selv om alle havner er ulike, så har man i stor grad likevel de samme utfordringene og skal også forholde seg til samme regelverk. Med så mange flinke folk, så håper jeg at dette blir en fin arena å utveksle erfaringer, løsninger og utfordringer. Av temaer som allerede har pekt seg ut og som jeg håper vi kan dele erfaringer og få gode innspill og diskusjoner er blant annet lokale fartsforskrifter sett i lys av ny havne- og farvannslov, perimetersikring og adgangskontroll. Dette er temaer alle på en eller annen måte forholder seg til i dag, men som sannsynligvis gjennomføres ganske ulikt i de ulike havnene. En flåsete målsetting må vel være at vi på en eller annen måte klarer å finne noen enkle og gode løsninger for fremtidens havn."

Det er hele tiden mulighet for å melde sin interesse for deltakelse i fagnettverkene. For spørsmål, ta kontakt med fagdirektør Arnt-Einar Litsheim.