Arnt Einar I Skagen Nytt Snitt
Havnedirektør Arnt-Einar Listheim i Norske Havner holder innlegg for representanter fra det nordiske og europeiske havnemiljøet på SETSII-konferansen i Skagen den 27. april 2022.
SETSII – Skandinavisk Elektrisk Transport System

Havnenes fremtid er elektrisk

Havn

Havnene i Arendal, Larvik, Grenland og Moss skal alle bli «grønnere» ved å delta i SETSII-prosjektet. Målet er å få ned klimagasser og støy samt å gjøre havnene i Kattegat og Skagerak til såkalte energihuber.

Det var på en SETSII-konferanse i Skagen den 27. april at Norske Havner var invitert for å orientere det nordiske havnemiljøet om havnenes rolle i den europeiske transportstrategien. Sentrale tema som ble berørt var:

SETSII (Skandinavisk Elektrisk Transport System) er et såkalt Interreg-prosjekt, som får støtte fra EU. Prosjektet skal bidra til å skape mer miljøvennlige havner i regionen Kattegat / Skagerak.

I tillegg til havnene i Arendal, Larvik, Grenland og Moss, er Universitetet i Sørøst-Norge en sentral part og bidragsyter i prosjektet. Universitetet i Sørøst-Norge er assosiert medlem av Norske Havner.