Landstrømanlegg I Bergen Havn Foto JJ For Nett
Enova tar imot søknader om støtte til forprosjekter for å bygge ut infrastruktur til landstrøm. Her fra et anlegg i Bergen havn. (Foto: Jill Johannessen).
Forprosjekter for landstrøm

Havner kan nå søke Enova om støtte til landstrøm

Havn

Enova har nå kunngjort neste runde der havner kan søke om støtte til forprosjekter for å etablere infrastruktur for strøm til havneopphold og lading. Søknadsfristen er 15. september.

- I den siste søknadsrunden bistod Norske Havner/Samfunnsbedriftene i fem havneprosjekter, der alle fikk støtte, sier fagdirektør i Norske Havner Arnt-Einar Litsheim. - Disse fem prosjektene er i oppstart nå og vil stort sett bli gjennomført høsten 2020 og vinteren 2021, legger han til.

Ser dere på muligheten for å etablere landstrømanlegg, men trenger et bedre beslutningsgrunnlag før spaden kan settes i jorda? Enova tilbyr støtte til forprosjekt.

Forprosjektstøtten skal bidra til bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og eventuelle andre relevante aktører.

I tillegg gir det mulighet for å leie inn relevant kompetanse, slik at det utvikles gode beslutningsgrunnlag for å etablere kostnadseffektiv og kundeorientert infrastruktur for landstrøm.

Enova legger opp til tre utlysninger i året for støtte til forprosjekt for å etablere landstrømanlegg. Neste søknadsfrist er 15. september kl. 12:00.

For havner som er interessert og ønsker å slå an en prat om bidrag fra Norske Havner, ta kontakt med fagdirektør Arnt-Einar Litsheim, telefon: 99615081.