Øyvind Sandbakk - krediter Kystverket - for nett.jpg
Øyvind Sandbakk er rådgiver i Kystverket og ansvarlig for flere av tilskuddsordningene som er relevante for Norske Havners medlemmer. (Foto: Kystverket)
Tilskuddsordning for effektiv drift, havnesamarbeid, godsoverføring

Havner kan nå søke om midler

Havn

Havnene kan nå søke på to tilskuddsordninger: en for effektive havner og en for havnesamarbeid. I tillegg er det en ordning for godsoverføring. Søknadsfrist er 15. desember. Les vårt intervju med Kystverkets Øyvind Sandbakk.

Norske Havner: Kystverket administrerer nå tre tilskuddsordninger som skal styrke sjøfraktens konkurransekraft. Som ansvarlig for flere av disse ordningene, hvordan er interessen så langt?

Sandbakk: Jeg vil si at den er god. Ved utlysningen i vår fikk vi inn langt flere søknader enn forventet. Det viser at havnene er interesserte og klare til å hive seg rundt, selv med korte frister. Nå for tiden er jeg daglig i kontakt med havner eller andre som er interesserte i ordningene. Vi er mange i Kystverket som er veldig spente på hvordan søknadsmassen kommer til å se ut.

Norske Havner: For havnene er kanskje ordningen med tilskudd til effektive og miljøvennlige havner spesielt interessant. Kan du si hva ordningen typisk dekker, og vice versa? 

Sandbakk: Ordningen dekker infrastruktur, tilgangsinfrastruktur og vedlikeholdsmudring. Dette kan være prosjekter som opparbeiding av bakareal, kaiforsterking, vegtilknytning og «smart gates». Når det er sagt, er ikke dette en uttømmende liste, ta gjerne kontakt for en prat rundt mulige prosjekter! Det som faller utenfor er superstruktur som lagerhus, kraner, alternativt drivstoff og lignende. Man må også huske på at fremtidig trafikk heller ikke er en del av ordningen.

Norske Havner: Hva er det som er spesielt viktig å huske når en søker på denne ordningen?

Sandbakk: Det er tre forhold som er spesielt viktige. 1) Man må identifisere hvilken trafikk prosjektet skal treffe. 2) Man må legge ved relevant dokumentasjon. 3) Man må beregne en mulig effektiviseringsgevinst. For eksempel: Prosjektet dreier seg om kai 1. Utskrift fra havnesystemene viser antall anløp og gjennomsnittlig liggetid. Forventet utfall av prosjektet blir reduksjon i liggetid på 10 prosent. Og dette vil gi en effektiviseringsgevinst på xxx kroner.

Norske Havner: Det er andre gang denne tilskuddsordningen til effektive og miljøvennlige havner lyses ut. Første gang den ble lyst ut var det veldig kort tid for å søke. Hva er fristene nå?

Sandbakk: Søknadsfristen er 15. desember, og vi håper å ferdigbehandle søknadene innen midten av februar. Da vil vi oppnå både lengre utlysningstid og litt bedre tid for havnene til å gjennomføre prosjektene.

Norske Havner: Tilskuddsordningen for havnesamarbeid har eksistert noen år. Er det fortsatt god søkning til ordningen og har du noen gode eksempler på hva den er brukt til?

Sandbakk: Det var god søknadsmasse til utlysningen i vår, og det var 15 prosjekter som fikk tilsagn. Etter hvert er det heldigvis mange prosjekter som har fått støtte. Både i Oslofjorden og på Vestlandet er det gjennomført prosjekter som begynner å gi konkrete resultater i form av mer gods til sjøs. Samtidig er det flere prosjekter med små havner og kommuner hvor gevinstene først vil bli synlig over en lengre tidshorisont.