Reidun Svarva - foto Enova - for nett (2).jpg
Forretningsutvikler transport Reidun Svarva har ansvaret for Enovas nye tilskuddsordninger for havnene. (Foto: Enova)
Enovas nye tilskuddsordninger for havnene

Havner kan søke midler for strøm til skip

Havn

I dette intervjuet med Reidun Svarva kan du lese mer om Enovas tilskuddsordninger som skal fremme infrastruktur for strøm til havneopphold og lading.

Havnene kan nå søke på to tilskuddsordninger hos Enova: en støtteordning for forprosjektering og en støtteordning for infrastruktur for strøm til havneopphold og lading. I tillegg er det nå etablert en ordning for installasjon av landsstrømsystemer i eksisterende skip. Reidun Svarva er Enovas ansvarlige på området.

Norske Havner: Enova administrerer nå tre nye tilskuddsordninger som skal styrke elektrifiseringen av sjøtransporten. Som ansvarlig for flere av disse ordningene, hvordan har mottagelsen på de nye ordningene vært så langt?

Reidun Svarva: Vi presenterte de nye støttetilbudene på Enova-konferansen sist uke for en fullsatt sal, og det er jo kjempestas. Flere har kommet med spørsmål og kommentarer i etterkant og det virker som mange sitter med ambisjoner for nye landstrømprosjekter. Vi opplever at alle er positive til at det kom en ny støtteordning, samtidig som flere også innser at det kreves mer forarbeid for å kunne kvalifisere til investeringsstøtte nå.

Norske Havner: For havnene er kanskje ordningen med tilskudd til infrastruktur spesielt interessant. Kan du si hva ordningen typisk dekker, og vice versa?

Reidun Svarva: Ja, investeringsstøtten skal gå til etablering av landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må kunne defineres som offentlige tilgjengelige og skulle driftes på markedsmessige betingelser for å kvalifisere til støtte. Kostnader man typisk kan få dekket er anleggsbidrag, frekvensomformer, plugger, landstrømcontainer med mer.

Norske Havner: Hva er det som er spesielt viktig å huske når en søker på denne ordningen – og hva er fristene nå?

Reidun Svarva: For oss er det veldig viktig at søker har brukt tid på å kartlegge potensiell etterspørsel, og kan vise til intensjonsavtaler med hele eller deler av kundemassen sin.  Videre er vi opptatt av at søker beskriver forretningsmodellen som ligger til grunn for anlegget. Hvordan dette skal bli butikk, rett og slett.

Vi planlegger to søknadsfrister i år, 1. april og 15. september.

Norske Havner: Denne gangen lanserer dere også en ny ordning, støtte til forprosjekter. Hva er tanken bak denne ordningen og hvordan fungere den?

Reidun Svarva: Havnene eller aktører de samarbeider med, kan få støtte til forprosjekt for å utrede fremtidig etablering av landstrømanlegg. Forprosjektstøtten skal gi rom for samarbeid med nettselskap, leverandører og ikke minst potensielle kunder, rederiene, slik at man får etablert et godt business case, og et riktig dimensjonert anlegg ut fra lokale forhold og etterspørsel.

Norske Havner: Den siste av de tre tilskuddsordningene er til installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøyer. Hva er bakgrunnen for denne ordningen og hvordan er denne ordningen mottatt?

Reidun Svarva: Bakgrunnen er at vi ønsker å stimulere etterspørselen etter landstrøm. Støttetilbudet er svært lettbeint, og det tar bare 5 minutter for et rederi å sende inn en søknad. Vi tenker også at programmet kan være et verktøy for «innsalg» av landstrøm til skip, når havnene skal knytte til seg potensielle kunder.

Les mer på Enovas nettside