Illustrasjonbilde Fra Borg Havn. Foto Erik Kirkman For Nett
Illustrasjonsbilde fra Borg Havn IKS. (Foto: Erik Kirkman)
Skal fremme havneinvesteringer

Havner kan søke om tilskudd for å bli mer effektive og miljøvennlige

Havn

Kystverket har kunngjort en tilskuddsordning for miljøvennlige og effektive havner. Målet er effektive logistikkjeder gjennom å investere i infrastruktur, havnetilkomst og mudring. Søknadsfrist: 10. mai 2021.

- I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det satt av 52, 9 millioner til ordningen, sier Arnt-Einar Litsheim.

Nytt fra tidligere år er at Samferdselsdepartementet har gjort justeringer i retningslinjen som de håper skal treffe andre søkere og påvirke rangeringen. Fokus er rettet mot gevinst (effekt) målt mot støttebeløp og at prosjekteierne skal få bedre tid til å gjennomføre investeringen.

- Norske Havner er positive til ordningen, men skulle helst sett at støttebeløpet var høyere. I forbindelse med NTP er det signalisert høyere støttebeløp til denne ordningen, sier Litsheim.

- Ordningen er basert på de endringene EU gjorde i forbindelse med GBER (gruppeunntak for statsstøttereglene) for noen år siden. Det skal imidlertid en del til før en når «taket» på støttebeløp pr prosjekt i forholdet til gruppeunntaksreglene.

Les mer om ordningen på Kystverkets nettsider