Havner På Bedriftsavtalen Foto Ricardo Resende Unsplash For Nett
Tariffoppgjøret 2022 var positivt for havner som er organisert som selvstendig rettssubjekt. De skal nå følge et mer tilpasset avtaleverk. Illustrasjonsbilde. (Foto: Ricardo Resende / Unsplash)
IKS-/AS-havner skal følge Bedriftsavtalen 2022-2024

Havner som er selvstendige får et bedre avtaleverk

Havn

Havner som er selvstendige rettssubjekt – det være seg IKS eller AS – skal nå følge Bedriftsavtalen, som er mer tilpasset deres behov. Det er en av Samfunnsbedriftenes «seiere» i årets tariffoppgjør.

- Vi er svært fornøyde med at vi endelig har fått de selvstendige havnene over på Bedriftsavtalen. Dette er noe vi har jobbet for i lang tid, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.

Og timingen for dette skiftet er god. Mange havner er for tiden inne i en spennende og dynamisk utvikling. Derfor trenger de et mer hensiktsmessig avtaleverk som er tilpasset bedrifter.

- For en lang rekke steder er havnen «navet» i den nye og bærekraftige industrien som vokser frem langs kysten. I tillegg skal de videreutvikle sine tjenester til både næringslivet og innbyggerne, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

- Ambisjonene er høye i mange steder – både hos ledelsen, hos de folkevalgte og hos befolkningen. Når havnene nå skal svare på disse forventningene, er de etter mitt syn bedre tjent med å være på Bedriftsavtalen.

Ikke bare et nullsumspill

- Det er langt fra slik at vi i Samfunnsbedriftene og våre forhandlingsmotparter bare har motstridende interesser. På mange måter sitter vi i samme båt når vi forhandler om lønn og arbeidsvilkår, sier Noss.

- Nå vet vi at kampen om kompetent arbeidskraft er i ferd med å stramme seg til. Og her har vi blinket ut et felles satsingsområde.

- I «bedriftsoppgjøret» fikk vi på plass bestemmelser som setter fokus på å utvikle kompetanse ute i våre medlemsbedrifter. Det kan nå også komme de selvstendige havnene til gode.

- Det er selvfølgelig heller ikke sånn at vi løser alle utfordringer for de selvstendige havnene ved å få dem over på Bedriftsavtalen, sier Gammelsæter. - Men med et avtaleverk som er mer fremtidsrettet, kan de lettere håndtere sine behov.

Les også: Enighet i forhandlingene om Bedriftsavtalen