P1000549

Hurtigruten skal seile strekningen Bodø-Kirkenes

Havn

- Meldingen som kom i dag om endret rutemønster for Hurtigruten er dessverre ikke god nok. Det er helt klart en forbedring for de nordligste delene av landet – og det er svært viktig at de får et forbedret tilbud – men det er på ingen måte en god løsning for resten av kysten.

Det understreker Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner. - Det er ikke så mange båtene ekstra som skal til for å få et helt annet tilbud, legger han til.

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Hurtigruten om at de to skipene i drift på kystruten fremover skal seile strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø. Siden begynnelsen av oktober har rederiet derfor seilt med kun to skip på strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen. Fra henholdsvis 24. og 27. oktober vil skipene betjene strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø. Ordningen gjelder til noe annet er bestemt. 

- Hurtigruten er viktig for lokalsamfunnene langs kysten, spesielt lengst nord i landet. Dette er ikke ønskelig for noen parter, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med normal drift på kystruten med daglige havneanløp mellom Bergen og Kirkenes, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Vi har nå dessverre en utfordrende situasjon som gjør det nødvendig med endringer i ruten. Vi har valgt å prioritere områdene med begrensede alternativer for transport av gods og distansepassasjerer, og sikre hyppigere anløp ved de nordligste havnene, sier samferdselsministeren. 

- Mange er opptatt av Kystruten, og jeg har fått mange innspill om utfordringer knyttet til at driften er redusert på grunn av Covid19. Nord-Norge, og da særlig nord for Bodø, er spesielt avhengig av Kystruten for frakt av både passasjerer og gods. Sesongen vi nå går inn i, med fare for vinterstengte veier, gir økt behov for at sjøveien er et reelt alternativ, og vi har derfor konkludert med at det er viktig med økt tilbud på Kystruten i nord, uttaler Hareide. 

- Gammelsæter er tydelig på at Norske Havner vil fortsette arbeidet for å finne bedre løsninger for kysten. Selv om ikke dette er en løsning vi er fornøyde med så har vi en god dialog med departementet i saken. Den dialogen skal vi fortsette med, blant annet fordi situasjonen gjør at tilbudet er til kontinuerlig vurdering, avslutter han.    

Koronapandemien og reiserestriksjonene har tatt bort store deler av inntektsgrunnlaget til Hurtigruten.