Cruiseskip Foto Timothy Eberly Unsplash - for nett.jpg
Ankomsten av cruiseskip med smitte/antatt smitte av Covid-19 kan stille havnene langs vår lange kyst på prøve. (Foto: Timothy Eberly/Unsplash)
Koronaberedskap i havnene:

Hvordan håndtere skip med antatt smitte / ankomster fra utenfor Norden?

Havn

Den 9. mars kom Helsedirektoratet med råd om håndtering av skip med smitte/antatt smitte av Covid-19 ombord. Den 12. mars kom vedtaket om at alle som har vært utenfor Norden må i karantene.

Helsedirektoratetets brev Informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord - covid-19 gir smittevernfaglige råd og informasjon om kommunens ansvar, rolle og oppgaver.

Brevet ble sendt til de ulike fylkesmennene, som skal ha videresendt brevet til fylkets kystkommuner. Norske Havner sendte dette brevet den 11. mars per epost til sine medlemmer.

Med rettsgrunnlag i smittevernloven fattet Helsedirektoratet den 12. mars vedtak om at:

  • alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) i
    14 dager etter ankomst
  • alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7 dager etter symptomfrihet.

Restriksjonene omfatter også reisende til Norge via nordiske land, etter opphold utenfor Norden.

Les mer i Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden