Fargesterkt Containerskip Oslo Havn - kred JJ.jpg
For å øke godsmengden på sjø må rederiene kunne levere et dør til dør-tilbud til en riktig pris og med en god frekvens. (Foto: Jill Johannessen)
Sjølogistikk konferansen 2019

Hvorfor sjøtransport?

Havn

- Digitalisering og autonome løsninger vil fremme sjøtransporten på korte avstander. Det sier fagdirektør i Norske Havner Arnt-Einar Litsheim etter "Sjølogistikk konferansen" den 17. september i Stavanger.

Sjølogistikk konferansen (sic), som ble arrangert for 10. gang, er en flott nettverksarena for logistikkaktører, der en får nyheter om hva som rører seg innenfor maritim logistikk og godsframføring på sjø.

Hvorfor velge sjøveien?

Det er en kjensgjerning at vareeierne er nøkkelen for å få økt godsmengden på sjø. Videre må rederiene kunne levere et dør til dør-tilbud til en riktig pris og med en god frekvens. I de siste årene har flere vareeiere fremhevet behovet for et økt sjøtilbud.

- Helst skulle en hatt et tilbud over flere dager i uka, sågar hver dag. Her har lastebilen en kjempefordel. Samskip/Norlines har tenkt å gjøre noe med dette og vil innføre et konsept under navnet «Norlines Daily», sier Arnt-Einar Litsheim om det som var en av nyhetene på årets logistikk-konferanse.

St. Gobain, som er en sterk aktør på byggevaremarkedet, redegjorde for hvorfor de også vil bruke mer sjøtransport i årene som kommer. Håkon Kvåle fra St. Gobain fremhevet viktigheten av sjøtransporten for de lange og tunge lastene.

- At sjøtransporten er overlegen på lengre avstander er en sannhet, påpeker Litsheim.

- Den teknologiske utviklingen med økte grad av digitalisering og autonome løsninger vil også gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig på kortere avstander. Etter min vurdering er det et stort lys i tunnelen for sjø- og banetransport fremover, legger han til.

Enklere og velge sjøtransport

Det har tidvis vært fremhevet fra kjøpere av transporttjenester at sjøtransporttilbudet er uoversiktlig og lite tilgjengelig. Prisstrukturen i havnene har ofte vært fremhevet som en akilleshæl.

Norske Havner er i gang med et prisstrukturprosjekt som prosjektleder Geir Berg fra Flowchange presenterte på logistikk konferansen. Hensikten er å forenkle strukturen. Selve prisfastsettingen er overlatt til den enkelte havn, understreker Litsheim.

Full trøkk på det digitale skiftet

Grieg Logistics er viktig for å bidra til det digitale skiftet i norske havner. - Gjennom sitt datterselskap Grieg Connect skal de levere løsninger som gjør havnene digitale, sa administrerende direktør M. Williams i Grieg Logistics.

- I dette ligger det mange spennende muligheter for fremtidens sjøtransport, påpeker Litsheim.

En fast bolk på konferansen er en statusrapport fra havnene Stavanger og Sandnes. Tradisjonen tro skjer det mye spennende på havnesiden. Det er blant annet etablert et sjøtilbud for bilimport som tar bort 70 lastebiler fra veiene ukentlig mellom Drammen og Stavanger.

I tillegg er begge disse Rogalandshavnene langt fremme når det gjelder digitalisering og elektrifisering. I Sandnes er det laget et landstrømsanlegg som blant annet vil bli forsynt av kraft fra et solcelleanlegg.

Sjøveien er energisparende

Sjøtransporten er suveren når det gjelder energiutnyttelse. DNV GL har gjort beregninger som viser at en sjøløsning fra kontinentet bruker 26 prosent av den energien en veiløsning vil bruke.

Selv om sjøtransport er det mest effektive og miljøvennlige, ser vi at rederier og havner har tatt rev i seilene og kontraherer mer miljøvennlige skip. Havnene har med god hjelp fra ENOVA rullet ut landstrømsmuligheter.

- Dette viser at når politisk handlekraft kombineres med markedets ønsker, så kommer resultatene, avslutter fagdirektør Arnt-Einar Litsheim.