jon georg.jpg
Samferdselsminister Jon Georg Dale Foto: Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet:

Jon Georg Dale utnevnt som ny samferdselsminister

Havn

KS Bedrift Havn takker Ketil Solvik-Olsen for et godt samarbeid og ønsker den nye samferdselsministeren velkommen som øverste "sjef" for landets havner.

Jon Georg Dale har nå tatt over stafettpinnen fra Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister og skal fortsette regjeringens satsning på samferdsel. 

- Ketil Solvik-Olsen har gjennom sine fem år som Norges samferdselsminister vært spydspissen for regjeringens satsning på samferdsel.   Vi ser nå fram til å samarbeide med Jon Georg Dale om å videreutvikle havnene som transportsystemets viktigste knutepunkt for effektiv og miljøvennlig transport, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn.

Den nye samferdselsministeren har tidligere vært statssekretær for både Solvik-Olsen i Samferdsels-departementet og for Siv Jensen i Finansdepartementet før han ble utnevnt som Landbruksminister i 2015.

- Med et begrenset økonomisk handlingsrom fremover, økte krav til utslippsreduksjon og en fortløpende transportvekst er KS Bedrift Havn klare på at det nå er tid for å vende blikket og utnytte potensiale som ligger i sjøtransporten. Dette fordrer imidlertid at havn og kyst får mer oppmerksomhet fremover, fortsetter Gammelsæter.

KS Bedrift Havn er særlig opptatt av fem grep for å styrke sjøtransporten:

  1. Styrke havnene som knutepunkt i transportsystemet
  2. Sikre effektiv flyt i de maritime forsyningskjedene bl.a. gjennom gode veiforbindelser til havn
  3. Investeringsstøtte for utvikling av miljøvennlige og effektive havner
  4. Redusere statlige avgifter
  5. Styrke Kystverket som havnefaglig etat

KS Bedrift Havn ser frem til å følge opp sakene videre opp i mot departementet.