K O Foto JJ For Nett
Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner. (Foto: Jill Johannessen)

Krevende vinter – spennende høst. God sommer!

Havn

Når sommerferien nå står for døren er det gjerne tid for å se litt tilbake, men også se litt på hva som ligger foran oss. Det ligger an til å bli en spennende høst.

Slik det ofte er på slutten av en stortingsperiode har det også denne vinteren vært mange viktige saker til behandling i Stortinget. Ved siden av en ny transportplan har kanskje den viktigste saken denne våren vært behandlingen av klimameldingen. Men en rekke andre saken har også vært behandlet, slik som perspektivmeldingen, maritim melding og utredninger om demografi og distriktsnæringer.

Som vi skrev i en artikkel sammen med Rederiforbundet, Kystrederiene og Maritimt forum så har sjøtransporten en viktig rolle i mange av de samfunnsutfordringene som tas opp i disse stortingsmeldingene. Kystflåten har behov for fornying, næringslivet langs kysten har behov for gode transportløsninger både i dag og i fremtiden. Sjøtransporten kan bidra til å redusere belastningen på natur og klima, og sjøtransporten er en billig og lite belastende transportform for samfunnet.  

Til høsten er det valg og Stortingets sammensetning skal avgjøres på nytt. Blir endringene store nok i forhold til dagens sammensetning, noe mange meningsmålinger tyder på, vil vi trolig også få en ny regjeringssammensetning. Skal vi legge behandlingen av nasjonal transportplan i Stortinget til grunn, kan det gi nye muligheter for å løfte rammebetingelsene for sjøtransporten. Men det er ikke det eneste spennende som skjer.

Sjøtransporten må også fornye seg, og havnene med den. Vi ser at det er en rekke samfunnsprosesser som vil påvirke havnenes fremtid i årene fremover. Derfor har Norske Havner startet et større arbeid der vi ser på havnene sin rolle nå og i fremtiden. Har havnene de riktige økonomiske og juridiske forutsetningene, tilgang til den riktige kompetansen og de beste organisatoriske rammene for å bidra til en effektiv, miljø og klimavennlig transport i fremtiden? Her vil vi involvere medlemmene og relevante eksterne miljøer i prosessen.  

Det er mange som gir uttrykk for at en savner å møtes fysisk. De elektroniske kommunikasjonsverktøyene er fantastisk på mange måter, men de klarer ikke fullt ut å erstatte de relasjonene som oppstår med fysiske møter. Derfor gleder vi oss også til å kunne få arrangere nye konferanser og seminarer igjen til høsten.

Det ligger altså an til en spennende høst. Men nå er det tid for å kjenne at sola varmer og nyte lyset som strekker seg utover kveldene – og noen steder hele natten. Med unntak av i fjord sommer, er det vel lenge siden vi har kjent så sterkt på behovet for en god sommer som i år. Vi ønsker derfor alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Kjell-Olav G.