2M3A0362 - Larvik Havn KF.jpg (1)
Foto: Larvik Havn
Godsoverføring:

Larvik Havn tar ansvar for godsoverføring

Havn

Målrettet fokus på å utvikle konkurransedyktige tjenester for lokalt næringsliv skaper ny vekst og containerrekord i Larvik Havn.

Larvik Havn satte nytt topp nivå i 2018, med håndtering av tidenes høyeste antall containere. Over containerterminalen i Larvik passerte over 79.000 containere. En vekst på over 8 % videreførte den gode trenden fra foregående år.

- Dette er svært hyggelige tall. Vi er stolte over nok en gang å være Norges nest største containerhavn med solid økonomi og god handlefrihet. Vi befester vår posisjon som en attraktiv havn med unik beliggenhet og kort innseiling. Gjennom lønnsom drift har vi hatt mulighet til å kontinuerlig investere i moderne fasiliteter for å bli det naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Larvik Havn.

Også andre segmenter vokser

Eksport av stein (bulklaster) økte med hele 42 prosent. Containergods, ferjegods og bark/tømmer hadde alle vekst mot året før. Til tross for dette endte totale godsmengder over Larvik Havn på 2,35 millioner tonn, tilnærmet likt som i 2017. Dette fordi særskilte prosjektlaster trakk opp godsomsetningen i 2017.

Totalt 85 000 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2018, en vekst på 5 prosent fra året før. 683.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals, det var 1 prosent flere enn i 2017. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største ferjehavnene i Norge på gods. 

Havnene viktige for bærekraftig utvikling

Norge skal fremover imøtekomme både økt transportvekst og krav til reduserte utslipp. En mindre oljeavhengig økonomi og morgendagens arbeidsplasser er avhengige av gode og miljøvennlige transportløsninger. Overføring av gods fra vei til sjø er et av flere viktige tiltak for å redusere klimautslipp og skape lokal vekst.

- Ringvirkningene av en lønnsom, effektiv og moderne havn i Larvik er store for Vestfold. Arbeidsplassene og ringvirkningene havna skaper for regionen bidrar til en positiv utvikling av lokalt næringsliv, avslutter Jonas.


Havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Larvik Havn (Foto: Larvik Havn)

Les pressemelding fra Larvik Havn her…