fyrlykt01.jpg
Foto: iStock
Losingsavgift og losberedskapsavgift:

Sjøfrakt må få enda lavere avgifter for å konkurrere likt

Havn

- Vi er selvfølgelig positive til at avgiftsnivået reduseres. Men på veien mot harmonisering av avgiftene mellom de ulike transportformene skulle vi gjerne ha sett en ytterligere reduksjon av los- og sikkerhetsavgiftene, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene på et reelt sett lavere nivå i 2019 enn 2018. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 5,2 prosent i gjennomsnitt. Losings- og losberedskapsavgiften blir ikke endret, mens farledsbevisavgiften økes med 2,1 prosent.

Norske Havner er positive til at Regjeringen foreslår å videreføre den statlige finansieringen av losavgiftene med 86 millioner kroner. Dette bidrar til å harmonisere avgiftsnivået til de forskjellige transportformene. Den statlige delfinansieringen økes ikke i takt med den generelle lønns- og prisveksten.

I havnenes høringsuttalelse påpekte Norske Havner at det mangler en redegjørelse for hvilken effekt konkurranseutsetting av tilbringertjenesten har hatt for loskostnadene. I forbindelse med arbeidet med ny loslov i 2013 ble det fremhevet at utsetting av tilbringertjenesten ville innebære kostnadsreduksjoner. Med bakgrunn i dette, forventet Norske Havner en større kostnadsreduksjon.

Les havnenes høringsuttalelse her…

Les pressemeldingen fra Kystverket her…