Svein Tore Nordhagen.png
Havnefogd Svein Tore Nordhagen

Mo i Rana Havn fremmer industrien

Havn

Havnefogd Svein Tore Nordhagen har industriens behov i tankene når han utvikler havnetilbudet.  

På helgelandskysten finner vi industribyen Mo i Rana som med gode forbindelser til omverden er en attraktiv by for industriutvikling – både historisk og i dag.

- At byen ligger i skjæringspunktet mellom sjø, vei og bane gir industrien effektive transportforbindelser for sine produkter uavhengig av himmelretning, sier Svein Tore Nordhagen, havnefogd i Mo i Rana Havn.

Med utgangspunkt i havna og samspillet mellom transportformene kan lokale bedrifter enkelt få sine varer ut i verden. Dette er ikke tilfeldig.  

- Når vi tenker utvikling av havnen, er det ikke bare for de kommende år. Vi tar på alvor rollen som tilrettelegger for utvikling av regional industri. Det er vårt samfunnsansvar, fortsetter Nordhagen.

Mo i Rana huser videre en av landets største industriparker, Mo Industripark. Parken har 110 bedrifter som aktivt benytter havnen til å nå sine markeder. Årlig passerer ca. 4,46 millioner tonn over kaikanten i retningsbalanse. Det vil si at skipene kommer fulle inn til kai og reiser ut fulle igjen med ny last.

- Det at samme skip både losser og laster i havnen, i kombinasjon med effektive terminaler, gir god transportøkonomi. I tillegg til miljøgevinsten ved at sjøveien er det naturlige valget, men også at mange skipene unngår lange ballastreiser for nye oppdrag. Dette er noe et fåtall av havnene i Norge kan vise til, smiler Nordhagen fornøyd.

Industriparken ligger på det som var gamle A/S Norsk Jernverks arealer like utenfor sentrum. Industriparkkonseptet innebærer at den enkelte bedrift kan konsentrere seg fullt og helt om sin forretningsidé, mens det praktiske allerede er tilrettelagt.

- Havnen har vært viktig for utviklingen av regionens industri og er fortsatt viktig. Skal Mo i Rana og omegn være et attraktivt sted å etablere seg, må forholdene ligge til rette for det. Vi er derfor helt avhengige av å samarbeide med lokalt næringsliv når vi tenker fremover. Industriens produkter omsettes i stor grad andre steder enn her i Mo, avslutter Nordhagen.

Samtidig merker Mo i Rana havn at «små grep» utenfor havnegjerde kan ytterligere styrke sjøveien som det naturlige valget. Blant annet mangler ca. 80 meter jernbanelinje som vil koble havnen til jernbanenettet. Raskere utvikling av kystverkets prosjekt «Innseiling Ranfjorden» vil også bidra, men slik det ser ut nå havner prosjektet i siste del av planperioden.

Nordhagen oppfordrer alle som er interessert i å lære mer om mulighetene i regionen til å ta kontakt. Eller stoppe innom dette nordnorske knutepunktet for bil, båt, bane og fly.

 

Klikk på logoen under for å lese mer om Mo i Rana Havn