Fiskerihavner Foto Knut Troim Unsplash For Nett
Fiskeri og produksjon av sjømat er viktige næringer langs kysten vår. Norske Havner og fem andre organisasjoner ber nå om en gjennomgang av fiskeri- og sjømathavnenes fremtid. (Foto: Knut Trøin / Unsplash)
Fiskeri- og sjømathavnene bør få helhetlig gjennomgang

Norske Havner i møte med Hareide om fiskeri- og sjømathavner

Havn

- I møtet med samferdselsministeren fikk vi frem vårt budskap om behovet for en helhetlig gjennomgang av fiskeri- og sjømathavnenes fremtid, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

På et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide denne uka understreket Norske Havner, som en av fem organisasjoner, hvor viktige fiskeri- og sjømathavnene er både nå og i fremtiden. Vi understreket også at det er uheldig for utviklingen at noen fylkeskommuner har tatt over fiskeri- og sjømathavnene, mens andre fylkeskommuner ikke har gjort det.

Sjømat Norge, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Nettverk fjord- og kystkommuner står sammen med Norske Havner for å få en helhetlig gjennomgang av fiskeri- og sjømathavnene gjennom et offentlig utvalg. På møtet deltok representanter både fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Positive signaler

- Vi nærmer oss et valg så det er jo usikkert om dette er noe regjering vil ta tak i nå, men det var positivt at de ønsket å møte oss. Signalene vi fikk fra samferdselsminister Knut Arild Hareide tyder absolutt på at dette er noe de vurderer seriøst, sier Gammelsæter.

- Det at så sentrale organisasjoner står sammen om dette, og bruker noen av sine mest sentrale folk for å jobbe med denne saken, understeker viktigheten. Det er noe regjeringen bør legge merke til, avslutter Gammelsæter.