Mann fortøyer skip
Havnesamarbeid:

Nå kan du søke om tilskudd

Havn

Kystverket har nå lyst ut ny runde med tilskuddsordningen som skal bidra til å flytte mer gods til sjø gjennom havnesamarbeid. 

Samarbeidsprosjekter mellom havner som bidrar til øke havnenes konkurranseevne og styrke sjøtransporten kan søke om tilskudd.  I 2018 mottok Kystverket 18 søknader. Til sammen oversteg søknadene bevilgning i statsbudsjettet med over 10 prosent. 

I 2019 er det innvilget 10,9 millioner til tilskuddsordningen. Prosjekter som tildeles støtte skal ferdigstilles innen fristen for sluttrapportering 30. november.

Søknadsfristen er 10. februar 2019.

Les pressemelding fra Kystverket her…