Hamburg Havn Foto Moritz Kindler (1)
Europas nest største havn er alltid travel. Hamburg et viktig transittsted for mye av godset som ankommer norske havner. (Foto: Moritz Kindler).

Norske Havner har Europa på dagsordenen

Havn

- Skipsfarten er internasjonal. Rammer og vilkår må ha dette som utgangspunkt om en skal lykkes med å nå målsetninger som grønn skipsfart eller det modale skiftet, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim.

- De europeiske havnenes rolle i verdenshandelen er uomtvistelig. Helt siden innføringen av containeren på 50-tallet har effektiviteten økt betraktelig knyttet til havneoperasjoner, sier Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

- Havnenes rolle som motorer for å få i gang aktiviteten i europeisk økonomi står høyt på dagsorden hos EU-kommisjonen. En vekst som naturligvis skal være grønn og bærekraftig, forstetter han.

Europa satser på mobilitet

Verden står ikke stille, selv om vi fortsatt er i en pandemi. På tampen av fjoråret la Europakommisjonen fram sitt forslag til en mobilitetsstrategi. Denne strategien skal selvfølgelig følges opp med konkrete forordninger og direktiver i årene som kommer.

Målsetningen er klokkeklar og i tråd med EUs Green Deal, nemlig et veikart for et grønt og bærekraftig Europa. Europa skal være i front internasjonalt når det gjelder klima og miljø.

Her hjemme har regjeringenen fulgt opp med en stortingsmelding om klima (klimaplan).

Vi jobber gjennom ESPO

- I november 2020 meldte Norske Havner inn representanter til ESPO sine komiteer og nettverk for neste to års periode. Dette sedvanlig gjort i forbindelse med generalforsamlingen. Vi vil nå invitere representantene fra havnene til en samling, hvor vi diskuterer aktuelle ESPO/EU-saker, sier Litsheim.

Tematikk som allerede er varslet er selvfølgelig implementeringen av Green Deal (karbonprising, grønne havner og aktører i havn, energi, offshore wind, sirkulære økonomien mm), havn som motor for verdiskapning og økonomisk vekst, havna sin strategiske rolle fremover osv.

Havnenes rolle i transporten

- Havnesektoren er i endring og ESPO har besluttet å se på havnenes fremtidige rolle i transportsystemet. Det blir viktig å være godt skodd i forhold til det som skjer, siden vi av erfaring vet at det som skjer på EU plan fort blir en del av norsk politikk, sier Arnt-Einar Litsheim.

Norske Havner vil invitere medlemmene til et webinar om mobilitetsstrategien. Vi vil invitere representanter fra både ESPO og den norske delegasjonen til dette seminaret. Se her for mer informasjon om arrangementer i Samfunnsbedriftene.