Clia
Fra venstre: Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør Norske Havner; Marie-Caroline Laurent, generalsektetær CLIA; Ingvar M Mathisen, styreleder Norske Havner og Tore Gautesen havnedir i Karmsund havn.

Norske Havner på ESPO Business Platform

Havn

- Dette er en ny arena der toppledere i europeiske havner møtes til en uformell prat rundt et tema, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim.

En delegasjon fra Norske Havner deltok på den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) sin Business Platform medio desember.

Business Platform legges i forbindelse med at ESPO sin Executive Committee har sitt ordinære møte. Tema for årets møte var fokus på langtidsplanlegging i omskiftende omgivelser. Havnene HAROPA, Esbjerg, Rotterdam og Ionian holdt innledende innlegg.

- Et hovedtrekk er at havnene ikke lenger er så opptatt av antall tonn og teus, men heller det bidraget de har for landenes økonomi, sier Litsheim.

Grønnere cruise

I forkant hadde Norske Havner et møte med generalsekretær Marie-Caroline Laurent i Cruise Lines International Association (CLIA). Hovedtemaet var cruisenæringens avkarbonisering og omdømme.

- En rekke reguleringer fra EU vil få følger for cruise. Vi var enige om å arbeide sammen for å sikre en bærekraftig cruisenæring, sier Litsheim

- Cruisevirksomheten er svært viktig for mange norske havner, sa havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn etter møtet. - Det var positivt å møte lederen av CLIA å høre de tydelige og forpliktende miljøambisjonene som organisasjonen har på vegne av en samlet cruisenæring.

- CLIAs medlemmer har ikke bare vedtatt ambisiøse miljømål. Cruisenæringen er også svært viktig for å utvikle miljøteknologi til rederinæringen. Mange innovasjoner som kommer fra cruisenæringen, er tatt i bruk i andre skipssegmenter. 

Havnenes utfordringer

- Havnene i Europa står overfor mange utfordringer de neste tiårene. Den største og mest krevende er overgangen til et lavkarbonsamfunn, hvor havnene spiller en viktig rolle.

- Aktørene i Rotterdam havn står for nærmere 50 prosent av alle utslipp i Nederland. Det kommende tiåret er deres viktigste strategiske mål å redusere utslipp og bidra til det grønne skiftet. For dem er det et «licence to operate». Også krigen i Ukraina har stor påvirkning for flere havner, særlig for havnene rundt Svartehavet.

- Ellers var det interessant å høre at flere av de store europeiske havnene opplever god støtte fra myndighetene i sine land når det gjelder å skaffe nye areal/regulere store områder.

- Her har vi mye å lære i Norge. Skal vi lykkes i fremtiden, er vi avhengige av god arealtilgang. Da må norske myndigheter være offensive og prioritere tilrettelegging.

ESPO er havnenes talerør i Europa

- ESPO er avgjørende for å sikre gode rammebetingelser for havnene. Vi har flere eksempler de siste årene på det gode arbeidet ESPO har bidratt med overfor EU-institusjonene.

- Dette gjelder ikke minst innsatsen med EUs havnepakker (havneforordning) og GBER (gruppeunntak), sier styreleder Ingvar M. Mathisen i Norske Havner.

- Det blir viktig for Norske Havner fremover å investere mer tid og ressurser på europeisk nivå. Her legges rammene for transportpolitikken fremover, avslutter Mathisen.