Merethe Eik, stavangerregionen-havn-.jpeg
Merete Eik er havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS. (Foto: Fredrik Refvem)
Kvinner i samfunnsbedriftene:

Norske Havner satser på kvinner

Havn

For første gang i historien er det kvinner på toppen i de tre statsmaktene: stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie. Samtidig har store norske selskap som Hydro og DnB nå fått kvinnelige toppledere.

Core Topplederbarometer 2018 viser imidlertid at det fortsatt er langt frem. Kun ti prosent av de 200 største selskapene i Norge har en kvinnelig toppsjef, og kvinner utgjør bare 22 prosent av toppledergruppene.

Norske havner

Også i Havne-Norge er det et stykke å gå.

  • Heldigvis er ikke Havne-Norge verst i klassen og det har skjedd en positiv utvikling i så henseende de siste fem årene, men det er en kjensgjerning at det også her er mange menn, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.
  • 88% av topplederne i Norske Havners medlemsmasse er menn, og kjønnsubalansen vedvarer nedover i organisasjonene. Vi ønsker å bidra til at Havne-Norge er en attraktiv bransje for alle. Derfor inviterer vi kvinnelige ledere og medarbeidere til nettverket Kvinner i samfunnsbedriftene, som arrangeres av KS Bedrift.

Nettverket vil være en viktig møteplass på tvers av bransjene i KS Bedrift. Deltakerne kan dele av sine erfaringer som kvinner på mannsdominerte arbeidsplasser og høre fra erfarne toppledere og nøkkelpersoner innen likestilling i arbeidslivet. 

Kurset går over tre samlinger, og målet er å gi flere kvinner det de trenger for å aktivt ta på seg styreverv og lederposisjoner i samfunnsbedriftene.

Aktive deltakere

– Vi ønsker aktive deltakere som viser engasjement og har ambisjoner om å påta seg nye oppgaver i bedriften de jobber i. Kurset legger opp til forelesninger, drøftinger og workshops. Kurset gir et bredt nettverk i alle bransjene KS Bedrift organiserer, og vi tar sikte på å tilby mentorer til deltakerne, sier Anna Ljunggren, ansvarlig for nettverket i KS Bedrift.

Innledere klare til første samling

-Vi er svært glade for at en rekke innledere nå begynner å falle på plass. På første samling møter du blant annet Randi Flesland, Hanne Bjurstrøm og Saera Khan, sier Ljunggren. 

Flesland er kjent som tidligere administrerende direktør i Avinor og Forbrukerrådet. Hun skal dele sine tanker om hvordan man kan oppnå full likestilling i samfunnet. Hanne Bjurstrøm er tidligere statsråd og nå likestillings- og diskrimineringsombud, mens Saera Khan har politisk bakgrunn og erfaring som eneste kvinne med minoritetsbakgrunn på Stortinget.

– Det blir også interessant og høre Dyveke Hamza fra Haavind snakke om hvordan hun i ulike roller har arbeidet for å rekruttere kvinner, sier Ljunggren.

Programmene for den første samlingen er klar, du finner det ved å klikke på lenken i "boksen" oppe til høyre.