Halvard Aglen - for nett - krediter Jill Johannessen.jpg
Halvard Aglen er styreleder for Norske Havner. (Foto: Jill Johannessen)
Fagsamling i Trondheim 21.-23. september

Norske Havners fagseminar er nå åpen for påmelding

Havn

Norske Havner inviterer havneansatte til fagsamling i Trondheim 21.-23. september 2021. Programmet er nå i ferd med å ta form, og vi åpner derfor opp for påmelding.

- Det årlige fagseminaret vil bli avholdt i Trondheim i september. Programarbeidet er i full gang og fagnettverkene i Norske Havner arbeider med sine faglige spor.

- Vi har blant annet invitert Sintef og ENOVA til høstens «vakreste eventyr». Vi har holdt av en rekke rom på Clarion som deltakerne kan booke direkte selv, se infoskriv under.

Her finner du programmet

Les mer om fagseminaret og meld deg på