Dsc5913 Edit 1900Pixttandberg
Den 19. mars presenterte samferdselsminister Knut Arild Hareide Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Nasjonal transportplan 2022-2033

Sjøtransporten får nøktern ramme i NTP

Havn

- Det er bra at den økonomiske rammen for sjøtransport ikke er nedprioritert i regjeringens forslag til NTP. Det tyder på at våre argumenter har nådd frem, men vi skulle ønske at ambisjonene var høyere. Fortsatt er det flere gode prosjekter som ikke kan gjennomføres, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner. 

- I kystnasjonen Norge er satsing på sjøtransporten viktig både for næringsliv, trafikksikkerhet og miljø og klima. Nå er det viktig at det følges opp i de årlige budsjettene slik regjeringen legger vekt på. Menonrapporten som kom den 18. mars viser at det dessverre ikke er en selvfølge, uttaler Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner. 

- Det er verdt å merke seg at regjeringen ikke velger å følge opp målet om mer gods på sjø og bane. De påpeker selv at det vil være behov for omfattende økonomiske virkemidler og investeringer ut over det som foreslås i meldingen for å få det til. Her må Stortinget følge opp, fortsetter Gammelsæter.

- Et annet hovedpoeng for Norske Havner har vært at den nye transportplanen må håndtere de store klimautfordringene vi står overfor. Transportsektoren står for 60 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor og det er historisk viktig at denne sektoren nå blir med på klimadugnaden for fremtidens generasjoner. Sett i lys av en del av de store samferdselsprosjektene som er lansert, er vi mer usikre på hvordan denne planen slår ut. Det er noe Stortinget må borre videre i, poengtere Gammelsæter. 

- Ellers må vi også gå nærmere inn i de konkret bevilgningene til farleder, vei og banetilknytning til våre medlemmer. Det er også slik at Kystverket som følge av ny havne- og farvannslov har fått et større ansvar for ledene. Her er det nok behov for en helhetlig gjennomgang av havnene langs kysten, avslutter Gammelsæter. 

Norske Havner kommer tilbake mer informasjon etter hvert. 

Les nasjonal transportplan 2022-2033 her