Borg Havn Kran
Norske Havner har levert høringssvar om NTP 2022-2033. (Foto: Borg Havn).
Nasjonal transportplan 2022-2033

Neste NTP må få strategisk fokus og tydeligere måloppfølging

Havn

- Dette er tiåret vi enten vil lykkes eller feile med å nå verdens bærekraftsmål. Å feile er ikke et alternativ. Derfor må dette bli et tiår for handling. Omtrent slikt uttrykte konsernsjefen i DNV-GL seg nylig. Jeg synes dette er veldig godt sagt, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør for Norske Havner.

- Dessverre opplever jeg at den holdningen mangler i arbeidet med NTP så langt. NTP er et av de viktigste instrumentene vi har for den jobben Norge må ta på dette området de neste 10 årene, da må klima og miljø får et langt sterkere fokus, fortsetter Gammelsæter.

En viktig del av arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) er rekken med faglige utredninger som transportetatene gjør på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Disse utredningene har nå vært på høring og Norske Havner har laget et omfattende høringssvar.

Den som har stått i bresjen for Norske Havners arbeide er næringspolitisk rådgiver Bernt Christoffer Aaby. I den anledning har vi stilt ham noen spørsmål.

Når en ser på høringssvaret så er det ganske omfattende. Hva har vært mest krevende?

- Dette er jo faglige utredninger så det er jo noe krevende språk og fagsjargonger som en må forholde seg til. Men ellers er det jo omfanget på flere tusen sider, så det har jo tatt tid å komme gjennom dette, sier Aaby.

Hva er det som har overrasket deg mest?

- Det som har overrasket meg mest, er mangel på et overordnet og strategisk fokus. Denne NTPen er satt opp med en overordnet målsetning oppdelt i fem delmål som er veldig gode. Men det virker ikke som om utredningene henger helt sammen med disse målsetningene. I tillegg er det viktige temaer som burde vært tatt med i utredningene som ikke er med, slik som utviklingen i EU med «Green deal» og regjeringens havstrategi.

Arbeidet med den nye NTP er ikke ferdig før neste år. Hva tenker du er det viktigste for den videre prosessen?

- Vi har gjennom dette arbeidet fått et godt grunnlag for det vider arbeidet med NTP fra Norske Havner sin side. Så har vi god kontakt med andre aktører både i transportbransjen og etter hvert også i en delmiljøvernorganisasjoner. Så det å bruke dette materialet både mot myndigheter og i samarbeid med andre organisasjoner inn mot myndighetene blir viktig, avslutter Aaby.