IMG_0523.jpg
Allan Ellingsen, ny statssekretær i Samferdselsdepartementet.
Lov om havner og farvann:

Ny havne- og farvannslov rett rundt hjørnet?

Havn

Den nye statssekretæren med ansvar for kyst i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingensen, signaliserte på Haugesundskonferansen at en ny havne- og farvannslov ikke var langt unna.

5. og 6. februar var over 200 sentrale aktører fra maritime sektor samlet i Haugesund for den 26. National Maritime Summit (bedre kjent som Haugesundskonferansen).

Blant flere spennende temaer og innlegg under Haugesundskonferansen var det særlig knyttet spenning til innleggene til den nye kystdirektøren, Einar Vik Arset, og den nye statssekretæren med ansvar for kyst i samferdselsdepartement, Allan Ellingsen.

Felles for dem begge var budskapet om at det fremover blir viktig å spille på lag for å løse utfordringene vi står overfor og sikre at de beste løsningene blir vedtatt.

Viktig med gode partnerskap

Den nytilsatte kystdirektøren var tydelig på at norskekysten skal utvikles til verdens sikreste og mest miljøvennlige havområde. Videre påpekte kystdirektøren at det er viktig med gode partnerskap mellom aktørene i maritim sektor slik at man både kan møte teknologiskiftet og sikre et effektivt transportsystem som bidrar til verdiskapning.

- Havnene er viktige knutepunkt for å utvikle grønn sjøtransport og legge til rette for kostnadseffektiv transport for lokal næringsliv. Sjøtransporten blir viktigere og viktigere for at vi skal kunne imøtekomme både transportvekst og kravene til reduserte utslipp. Norske Havner er positive til kystdirektørens invitasjon til bedre samarbeid for utvikling av bærekraftig og fremtidsrettet sjøtransport, sier Bernt C. Aaby, rådgiver i Norske Havner.

-Artikkelen fortsetter under bildet- 


Kystdirektør Einar Vik Arset

Ny havne- og farvannslov

Den nye statssekretæren med ansvar for kyst i Samferdselsdepartementet kunne røpe at arbeidet med ny havne- og farvannslov var godt i gang og at det trolig vil foreligge en avklaring i nær fremtid.

Høringsrunden på havnelovutvalgets innstilling, NOU 2018:4 Sjøveien videre, hadde frist før sommeren i fjor.

- Selv om havnelovutvalgets forslag innebar en omstrukturering og forenkling av gjeldende lov, var det også noen svakheter. Særlig knyttet til manglende konsekvensutredning av deler av utvalgets forslag, noe som også ble påpekt av Regelrådets høringsuttalelse. Vi satser på at departementet gjennomfører en grundig behandling, og lytter til høringsinnspillene. Da vil de kunne fremme en lov som bidrar til å utvikle kysten som en sikker og effektiv drivkraft for lokalt næringsliv, avslutter Aaby.