Bilde: Bergen Havn
Bilde: Bergen Havn
Landstrøm:

Nye landstrømsmillioner delt ut fra ENOVA

Havn

Enova har igjen delt ut midler til landstrøm i norske havner. Denne gangen 87 millioner til 10 aktører.

Enova har hatt sju konkurranser med støtte til utbygging av landstrømanlegg i norske havner. Til sammen har Enova innvilget nesten 580 millioner kroner i støtte til rundt 90 landstrømprosjekter langs hele kysten.

– Vi har nå bidratt til å få opp en grunnleggende infrastruktur i mange sentrale havner. Det gir et godt utgangspunkt og et stort potensial, sier Nakstad.

- Vi er veldig glad på havnenes vegne for at ENOVA har brukt så store midler på dette området. Det har vært helt nødvendig for at havnene skulle kunne bygge ut landstrøm så raskt. Men vi har hele tiden ment at det burde vært en mer helhetlig tilnærming til utbyggingen, derfor tror jeg at en slik vurdering som ENOVA nå skal ha sammen med Kystverket er smart, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

Vurdering av ordningen

ENOVA går nå i gang med en vurdering av ordningen. Ikke for å legge den ned, men for å gjøre den mer treffsikker for fremtiden. Enova tar derfor nå en fot i bakken og vurderer ulike alternativer for en videre satsing.

– Infrastruktur på land er fortsatt en viktig del av våre planer for å bygge morgendagens utslippsfrie sjøtransport, men vi må finne den modellen som gir mest mulig igjen for pengene og som kan bygge et levedyktig marked på sikt, sier Nakstad.

 - Vi skal gjerne bidra med våre medlemmers erfaringer, avslutter Gammelsæter.

Her kan du lese mer om utdelingen og hvilke havner som har fått tilskudd...