Illustrasjon - Midnordic Green Transport Corridor - NECL II.jpg
Ny støtte skal få 1,8 millioner tonn gods fra vei til sjø. (Illustrasjon - Midnordic Green Transport Corridor - NECL II)
Godsoverføring fra vei til sjø:

Nye prosjekter får støtte til godsoverføring

Havn

Ytterligere 1,8 millioner tonn gods skal overføres fra vei til sjø. Color Line AS, Hav Lines AS og Viasea AS har fått innvilget støtte fra tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø.

Tilskudd til godsoverføring skal bidra til at det etableres nye sjøbaserte godsruter som flytter gods fra vei til sjø. Støtten avgrenses hovedsakelig til den samfunnsnytten som realiseres ved overføringen. Beregningen av denne gjøres ved hjelp av Kystverkets beregningsverktøy.

I årets tildelingsrunde er 70,4 millioner kroner tildelt tre rederier, melder Kystverket. Til sammen vil disse overføre nærmere 1,8 millioner tonn gods fra vei til sjø i løpet av støtteperioden på tre år. 

Om prosjektene:

  • Color Line AS tildeles 33,8 millioner kroner: Prosjektet «Vei til sjø» går ut på å etablere en ny ro-ro linje mellom Oslo og Kiel. Den nye ruten skiller seg ut fra Color Lines eksisterende Oslo–Kiel-rute, eksempelvis ved at den nye ruten vil være uavhengig av sjåfør ombord. Dermed kan farlig last som ellers går på vei fraktes på sjø med det nye tilbudet. Oppstart for den nye ruten er satt til 9. januar 2019. Totalt vil det kunne overføres 1,4 millioner tonn gods i løpet av støtteperioden.
  • Hav Line AS tildeles 20 millioner kroner; Prosjektet «Hav Line» går ut på å etablere en ny godsrute for distribusjon av fersk fisk mellom Vestlandet og Hirtshals ved hjelp av en helt ny type slaktebåt. Båten vil laste opp fisken direkte fra oppdretters merd hvor hele prosessen med slakting, sløying, kjøling og transport av fisken vil skje om bord. Oppstart for den nye ruten er satt til 1. november 2018. Totalt vil det overføres 212 488 tonn gods i løpet av støtteperioden.
  • Viasea AS tildeles 16,9 millioner kroner; Prosjektet det gis tilskudd til, er utvidelse av deres eksisterende rute som tidligere gikk direkte fra Oslo/Moss til Moerdijk i Nederland. Den nye ruten inkluderer nå et anløp i Kristiansand sørover. På denne måten skal gods som kommer inn til Oslo fra kontinentet og Øst-Europa, med Kristiansand og omland som destinasjon få et sjøbasert tilbud. Oppstart av den nye ruten er satt til 1. oktober 2018. Totalt vil det overføres 238 000 tonn gods i løpet av støtteperioden.

 

Les mer i pressemeldingen fra Kystverket