Ingvild Helseth Foto Ingvild Helseth
Invild Lunden Helseth er praksisstudent i Norske Havner. (Jill Johannessen)

Nytt ansikt i Norske havner

Havn

Norske Havner har god kontakt med akademiske miljøer og er heldig som kan ta inn praksisstudenter. I år er det Ingvild Lunden Helseth som har "anløpt" Norske Havner.

Det neste halvåret skal Ingvild Lunden Helseth jobbe sammen med Norske Havner som praksisstudent som en del av studieforløpet i Shipping Management ved NTNU i Ålesund. 

- Studiet Shipping Management skilte seg ut og trakk min interesse da det var en fin kombinasjon av maritime fag, økonomi, jus og ledelse. For min del var det et stort pluss at jeg kommer ut av endt utdanning med en bred forståelse av næringen, samt med mange muligheter og åpne dører, sier Ingvild.

Som praksisstudent i Norske Havner skal Ingvild bidra i administrasjonens daglige arbeid og skrive bacheloroppgave.

- Jeg er spent på halvåret fremover og gleder meg til å på å møte nye utfordringer i en ny hverdag hos Norske Havner. Til nå har vi kun jobbet veldig teoretisk i studiet, så det blir spennende å få bruke det man har lært i praksis. Jeg tror arbeidserfaring er minst like viktig som å sitte på skolebenken og er veldig takknemlig for muligheten til å jobbe hos Norske Havner og Samfunnsbedriftene, fortsetter Ingvild.

Samtidig som Ingvild arbeider hos Norske Havner skal hun også skrive bacheloroppgaven sin.

- Jeg synes det er spennende å se hvordan næringen endrer seg til å implementere mer teknologi og bærekraftige løsninger. Tema vi har valgt for oppgaven bygger på interessen rundt det grønne skiftet og vil ta for seg ulike scenarioer for fremtidens bærekraftige transportsystem. Jeg har fått veldig god veiledning så langt og tror det kan bli en interessant oppgave, fortsetter Ingvild.   

- Videre håper jeg at arbeidet hos Norske Havner gir meg innsikt i arbeidslivet og en mulig pekepinn på hvilken retning jeg ønsker å gå videre, sier studenten avslutningsvis.