Ks Havn
Landstrømsanlegg i Kristiansand Havn
Samarbeid mellom havnene i Oslofjorden

Oslofjordhavnene samlet seg i Kristiansand

Havn

Den andre samlingen for havnene i Oslofjorden fant sted den 29. oktober i Kristiansand. Her fikk havnene dele erfaringer, synspunkter og informasjon som kan effektivisere prosesser og bidra til god utvikling.

Havnene som er med i samarbeidet er Oslo, Larvik, Kristiansand, Borg, Drammen, Grenland og Moss Havn. De syv havnene har fått klimastøtte på til sammen to millioner, som skal bistå til utredningsarbeid av fem ulike arbeidspakker.

Havnene har siden oppstartsmøtet arbeidet med arbeidspakkene.

Et av arbeidspakkene omhandler å kartlegge hva som kreves av infrastruktur og investering for smarte løsninger som gir lavere effekttopper når transporten elektrifiseres.

Nettselskaper fikk ordet

De fire nettselskapene Agder Energi, Norgesnett, Skagerak og Elvia/Hafslund var til stede under samlingen og presenterte problemstillinger og utfordringer ved å forsyne og elektrifisere havnene.

Skip i havn har liten samtidighet, noen høye og sporadiske effektbehov, og det er derfor ønskelig med fleksibilitet mellom nettstasjoner og diskusjon rundt anleggsbidrag og investeringsbehov.

Underveis i samlingen drøftet man utkoblbar tariff (fleksibel tariff) - tilknytning av uttak med vilkår om utkobling eller redusert strømforsyning. Her fikk havnene innsikt i de ulike nettselskapenes praksis rundt ordningen.

Fleksible strømbrukere

Utkoblbar tariff legger til rette for at nye nettilknytninger eller forbruksøkninger kan kobles på uten at det er nødvendig å investere i nettanlegg for at tilknytningen skal være driftsmessig forsvarlig. Det er en vinn-vinn-situasjon for både nettselskapene og havnene som unngår kostnaden ved å investere i nett. 

Som kunde av utkoblbar tariff kan man risikere å bli koblet ut, og bli liggende utkoblet fram til det er driftsmessig forsvarlig. Havnene ønsker en utkoblbar tariff og mener de er gode kandidater for en slik ordning, da de er fleksible brukere av strømmen og fordi det ikke er kritisk å bli koblet ut. Skipene som ligger i havna kan bruke egne generatorer ved behov og trenger kort varsel i så henseende.

Et samarbeid om en slik løsning, med lignende praksis langs kysten, vil være en fordel i prosessen med å elektrifisere sjøtransporten.

Det er en viktig problemstilling med tanke på det grønne skiftet og en ønsket overgang til mer elektrisk drift, der havnene kan tilby land- og ladestrøm.