Containeromlasting I Orkanger Havn Foto Trondheim Havn For Nett
Illustrasjonsbilde av containeromlasting i Orkanger. (Foto: Trondheim Havn)
Stortingsmelding om bærekraftsmålene:

Sjøtransport er en viktig del av løsningen

Havn

- Det ligger et stort potensial i økt godstransport langs kysten, men det krever innføring av veiprising og sterkere virkemidler for godsoverføring, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Denne uka leverte Samfunnsbedriftene sitt høringssvar til stortingsmeldingen om bærekraft som Erna Solbergs regjering la frem før sommeren.

Stortingsmeldingen er regjeringens plan for hvordan Norge skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, og meldingen skal nå behandles i Stortinget.

– Det er bare åtte år til bærekraftsmålene skal være innfridd. Derfor er det helt nødvendig at regjeringen gjør investeringer i en bærekraftig og god infrastruktur, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

– Vi ønsker å bidra til at Norge når bærekraftsmålene. Men det krever at regjeringen og Stortinget er villige til å iverksette nødvendige tiltak, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Grønn transport

I høringssvaret til regjeringen lister Samfunnsbedriftene opp en rekke tiltak som kan bidra til at vi når bærekraftsmålene. Blant dem er å gjøre sjøtransport konkurransedyktig med veitransport.

– I dag står transportsektoren for 60 prosent av klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Samtidig vet vi at sjøtransport har betydelig lavere utslipp enn veitransport, sier Brevik. 

- Allerede med dagens skipsteknologi er den 50-70 prosent lavere. Det ligger et stort potensial i økt godstransport langs kysten, men det krever innføring av veiprising og sterkere virkemidler for godsoverføring.